تاریخ انقضای لاستیک

تاریخ انقضای لاستیک | لاستیک هم مثل دیگر وسایل مصرفی تاریخ تولید و مصرف و انقضایی دارد. در ادامه به توضیح این تاریخ ها می پردازیم.

گام ۱ سازندگان خودرو جهت مشخص نمودن زمان تولید لاستیک ملزم به ثبت تاریخ ساخت هستند. متاسفانه این تاریخ به گونه ای بر لاستیک درج شده که توسط مصرف کننده به راحتی قابل تشخیص نیست. گام ۲ در جداره بیرونی لاستیک ها یک عدد چهار رقمی درج شده است که مشخص کننده زمان تولید آن است. گام ۳ این عدد بر اساس سال تولید و تعداد هفته است. گام ۴ دو رقم اول تعداد هفته و دو رقم آخر سال تولید را نشان می دهد. گام ۵ مثلا درج عدد ۲۵۰۶ بر روی یک لاستیک یعنی این لاستیک در بیست و پنجمین هفته سال ۲۰۰۶ تولید شده است. اگر این عدد سه رقمی باشد به معنای تولید قبل از سال ۲۰۰۰ می باشد. تاریخ انقضای لاستیک های داخلی را پنج سال و تاریخ انقضای لاستیک های خارجی را دو سال می باشد. در کنار تاریخ انقضا، نگهداری از لاستیک نیز موضوع مهمی است؛ به عنوان نمونه اگر لاستیک در زمان ترخیص در گمرک بخواهد ماه ها زیر آفتاب بماند، به طور قطع از کیفیت آن کاسته می شود، حتی اگر تاریخ مصرف آن لاستیک نگذشته باشد.