متن برای شب یلدا | متن عاشقانه در مورد شب یلدا

متن برای شب یلدا | متن زیر یک دلنوشته درباره شب یلدا می باشد ، یک درد و دل عاشقانه که گرمابخش این فصل سردی است که بعد از یلدا آغاز می شود...

باز یلدا آمدو دل من یک دیقه بیشتر از شب های قبل دلتنگت میشود باز یلدا آمدو زمستان من یک بار دیگر رنگ تکراری گرفت، تکرار بی تو بودن ستاره ها هم دیگر تاب شمارش مرا ندارند به کجا خیره شوم به آسمان یا به عکست ... بی تو هر شب من همچو شب یلدا میگذرد، بلند ... راستی! به یاد کی هندوانه بگیرم، به عشق کی انارها را دانه کنم راستی! آمدیمو امشب برف بارید من با چه کسی غیر از تو برف بازی کنم دیگر شبهای من همین گونه بود سرد، از یاد تو ... بلند، مثل فاصله بین تو با من ... چه بساطی دارم من با تو، یک شب دلتنگ، یک شب با اشک یک شب با غصه و غمت ... کاش زود روز شود مرورگر ذهنم دیگر تاب مرور کردن خاطراتت را ندارد این حال من فقط دیوانگی کم دارم که میترسم در این شب بلند دیوانه هم شوم ...