ارتباط پزشک و بیمار با «دکتر گوگل» تقویت می شود

این روزها که موتور جستجوی گوگل، به گزینه اول کاربران برای پیدا کردن سؤال هایشان از هر نوعی که باشد تبدیل شده است، حوزه سلامت و پزشکی هم بی نصیب نمانده است. این همان چیزی است که به نام «دکتر گوگل» معروف شده است. درحالی که بسیاری از افراد و کارشناسان با این پدیده مخالف هستند مطالعات جدید نشان داده است که این پزشک آنلاین برای رابطه میان دکترها و بیماران مفید هم هست.

انجام جستجوهای آنلاین برای اطلاعات سلامت یا همان «دکتر گوگل» منجر به درک متقابل و بهتری از نشانه های بیماری و تشخیص پزشکی میان بیمار و پزشک عمومی اش می شود. محققان بلژیکی در مطالعه جدید خود به این نتیجه رسیده اند که جستجوی آنلاین پیش از قرار ملاقات با پزشک می تواند «نقش مثبت» در مشاوره ای که یک پزشک به بیمار می دهد داشته باشد. برآوردها حاکی از این هستند که دو سوم بیماران پیش از مشاوره با پزشک سری به اینترنت می زنند. هرچند که مطالعات پیشین نشان داده بود برخی از پزشکان، اطلاعاتی را بیماران به مرکز مشاوره می آورند نادیده می گیرند یا آن را با دانسته های خود در تضاد می دانند چراکه احساس می کنند مورد تهدید قرار گرفته اند و به دانش تخصصی آنها بی توجهی شده است. اما در این مطالعه جدید کارشناسان دست به سنجش استفاده از دکتر گوگل زدند تا شرایط سلامت و بیماری را پیش از مراجعه بیماران توسط پزشک ارزیابی کنند. آن ها با جمع آوری اطلاعات از 718 بیمار فلاندرز یا اهل نیمه شمالی کشور بلژیک که 18 تا 75 ساله بودند به این نتیجه رسیدند که بیش از نیمی از آنها پس از آنکه با جستجوی آنلاین به ملاقات پزشک می رفتند اعتماد و اطمینان بیشتری داشتند؛ اما دو سوم آنها نیز چنین حسی را نداشتند. حتی سه نفر از 10 نفر آنها گفتند که پس از جستجوی آنلاین بیشتر نگران می شدند. به گفته محققان هرچه افراد بیشتر و برای شکایت خاصی به اینترنت مراجعه کنند احتمال آنکه قوت قلب بگیرند بالاتر می رود. بااین حال بهتر است یک نگرش باز و آزاد را در مورد بیمار و حستجوی آنلاین او توصیه و اتخاذ کنیم. پزشکان عمومی اغلب تشویش احتمالی را که ممکن است جستجوی آنلاین اطلاعات پزشکی به آن دامن بزنند بیش از اندازه برآورد می کنند. سرانجام اینکه، وقتی تصمیم گیری مشترک و توانمند ساختن بیماری برای انجام اقدامات پزشکی مناسب هنجار محسوب می شود، دکتر گوگل سهم مثبتی در مشاوره با پزشک و ارتباط پزشک- بیمار دارد. منبع: تلگراف شفقنا زندگی