تصمیم قدرت دانایی

این روزها کشور درگیر مسائل مختلفی از مذاکرات هسته ای گرفته تا مسائل اقتصادی و تحریم است !

این روزها کشور درگیر مسائل مختلفی از مذاکرات هسته ای گرفته تا مسائل اقتصادی و تحریم است! اگر این دو مورد رو بزرگترین چالشهای پیش رو بدانیم سه عامل می تواند در سرنوشت ما تاثیر گذار باشد که عبارتند از ۱-تصمیم گیری یک یا چند نفر محدود ۲- نادانی یا دانایی مردم ۳-برداشت درست یا نادرست از قدرت در مورد اول باید عرض کنم که : تصمیم سازی کسانی که در رأس امورند باید تصمیم بزرگمردان مقتدری باشد که قدرت را در مردم سالاری و شکوفایی اقتصادی تعریف می کنند چرا که هر قدمی که برداشته می شود تاثیر مستقیمی بر سرنوشت و آینده ی نسلی که امروز به به نسل آزمون و خطا معروف شده است ، دارد . می توان مانند محمد خوارزمشاه در عالم بی خبری و بی تدبیری با زدن انگ بی دینی بر سفیران چنگیز خان مغول و صدور حکم قتل آنان و به واسطه ی یک تصمیم بی خردانه ، آتش جنگ افروزی و به ورطه ی نابودی کشاندن تمدنی گسترده از سند تا پشت دروازه های اروپا را رقم زد و برعکس با تدبیر و خردورزی به مسیر رشد و پیشرفت و اقتدار گام نهاد . پس دولت مردان به هوش باشند ... و اما مورد دوم : که از تصمیم سازی اقلیت حاکم مهمتر بوده و گاهی بسیار آزار دهنده و غیر قابل چشم پوشی است ، نادانی مردم جامعه است که این روزها بر این باورند که مدرنیته چهار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل و تکنولوژی گوشی های موبایل است ! مردمی که در پاسخ به وضع گاها اسف بار اقتصادی ، نظام هدفمندی یارانه ها را به رخ کشیده و غافلند ازاینکه نادانی و بی توجهی آنها به عاملی تبدیل می شود که به واسطه ی آن قدرت تصمیم سازی مسولان روندی نامطلوب و به ضرر جامعه را طی نماید . معنای مدرنتیه اختیار و تفکر تولیدی است و اگر جامعه نقش پررنگ تری در استفاده از قدرت مردمی در محدود سازی روند تصمیم گیری نامطلوب و گرایش به سمت تفکر تولیدی و نه مصرفی اقتصاد و نهایتا طی کردن مسیر توسعه و شکوفایی می داشت شاید وضع امروز به سامان تر و قابل قبول تر می بود . سوم اینکه : خیلی ها امروزه قدر قدرتی رو در زور و شمشیر و تــاراج می بینند که فلاکت غیر مترقبه ی زورمدارانی مانند نادرشاه این بـاور را سخت به چالش می کشد : شبانگه سر قتل و تاراج داشت سحرگه نه تن سر ، نه سر تاج داشت به یک گردش چرخ نیلوفری نه نادر به جا ماند نه نادری ... قدرت به میزان مدنیت و دموکراسی وابستگی مستقیم دارد اما این نیز مهم است که بدانیم نگاه تصمیم سازهای کلان ما به مقوله ی قدرت چگونه است ، نگاه درست به قدرت و تعریف صحیح آن می توان منجر به اتخاذ تصمیم ها ی درست در دو موضوع مذاکرات و تحریم گردد .. امیدامانی مله