نحوه صحیح فریز کردن موادغذایی

برای فریز کردن صحیح مواد غذایی و دانستن این که چه مواد غذایی قابل فریز کردن است، این مطلب را مطالعه کنید.

برای فریز کردن صحیح مواد غذایی و دانستن این که چه مواد غذایی قابل فریز کردن است، این مطلب را مطالعه کنید.

اگرچه توصیه نمی شود که از موادغذایی فریز شده استفاده کنید اما عمر مفید موادغذایی فریز شده به قرار زیر است:

مرغ یا بوقلمون کامل – یک سال

گوشت چرخ کرده- ۳ تا ۴ ماه

سبزیجات- ۸ تا ۱۰ ماه

میوه- ۸ ماه

تماس با هوا باعث خشک شدن (سوختگی) موادغذایی می شود بنابراین قسمت هایی را که دچار خشکی شده است، قبل از پخت جدا کنید.

• فریز کردن موادغذایی:

به طور کلی می توان هر نوع غذا را فریز کرد به جز تخم مرغ و کنسروهای غذایی. کیفیت غذایی که در دمای صفر درجه قرار می گیرد به مرور زمان کاهش پیدا می کند.

نکته: غذا را در کاغذ فویل آلومینیومی بپیچید یا در کیسه پلاستیکی به گونه ای بسته بندی کنید تا هوایی داخل آن نباشد.