اس ام اس های گوناگون شب یلدا

باور به نور و روشنایی است ،که شام تیره ،از دل شب یلدا , جشن مهر و روشنایی به ما هدیه میدهد . یلدایتان مبارک

تو میری و من فقط نگاهت می کنم تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم بی تو یک عمر فرصت برای گریستن دارم اما برای دیدن تو همین یک لحظه باقیست تا یلدایی دیگر انتظارت را خواهم کشید شادیتون شب یلدا دلتون قد یه دریا توی این شبای سرما یادتون همیشه با ما یلدا مبارک روی گل شما به سرخی انار شب شما به شیرینی هندوانه خندتون مانند پسته و عمرتون به بلندی یلدا شب یلدا مبارک یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت یلدایتان مبارک ما منتظر صبح شب یلداییم دستی به دعا تا فرج فرداییم چون تیر رها گشتـه ز چلّـه شده ایم مهمان شمــا در شب چلّـه شده ایم از برکت ایـن سفــره ی الــوان شما تا خرخره خورده چاق و چلّـه شده ایم محفل آریائی تان طلائی دل هایتان دریائی شادی هایتان یلدائی پیشاپیش مبارک باد این شب اهورائی قیمت پماد سوختگی شب یلدا (چله) خیلی خیلی بالا میره اگه نگرفتی زود تر بخرش شاید هندوانه ای که گرفتی سفید در بیاد ها اون وقت لازمت میشه! تو خوبی! تو بهترینی! تو تکی! . . . اینم از هندونه شب یلدات بذارشون تو یخچال خنک شه ! یلدا مبارک! بیا ای دل کمی وارونه گردیم برای هم بیا دیوونه گردیم شب یلدا شده نزدیک ای دوست برای هم بیا هندونه گردیم شب یلدا مبارک میان دوستـــان افتاده ای تک رخت هندونه زلفت عین پشمک! برایت می زنم اینک پیامک شب یلدای تو ای گــــــل مبارک! بدو که روز کوتاهه / پاییز آخر راهه هندونه رو آوردی ؟ / جوجه هاتو شمردی ؟ زمستون میشه فردا / مبارک باشه یلدا ! شب یلدا شد و میلاد خوش ایزد مهر زایش نور از این ظلمت تاریک سپهر شب یلدا شد و بر سفره دل باده عشق رخ معشوقه و مدهوشی دلداه عشق شب یلدایتان پرستاره و پرخاطره باد باور به نور و روشنایی است ،که شام تیره ،از دل شب یلدا جشن مهر و روشنایی به ما هدیه میدهد یلدایتان مبارک