آخرین حربه دایره تسلسل رفتاری صهیونیست ها

ترس انسان را به انجام کارهایی وا می دارد که در پایان فرار رو به جلو، داغ پشیمانی را بر پیشانی انسان خواهد کوبید.

ترس انسان را به انجام کارهایی وا می دارد که در پایان فرار رو به جلو، داغ پشیمانی را بر پیشانی انسان خواهد کوبید. فاصله میان چیزی که انسان تحت تاثیر وحشت بروز می دهد و آن چیزی که در حقیقت انسان نهفته شده، فاصله ای ست مضحک میان حقیقت و واقعیت. مضحک از این لحاظ که آگاهی جمعی صدای تبل های پوشالی شان را به مصابه صدای کمدینی می پندارد که در حال بازگویی لطیفه های هجو آلود است. رژیم صهیونیستی در مقابله با مقاومت فلسطین از خود چهره ای خشن و قدرتمند نشان می دهد تا دیگر گروه های فلسطینی را به جنگی داخلی با مقاومت بر سر عدم درگیری با صهیونیست ها بفرستد و در مقابل با نشان دادن چراغ سبز به گروه های مخالف مقاومت سعی در نمایش چهره ای بشردوستانه از خود دارد. این اتفاق در حالی رخ می دهد که رژیم صهیونیستی نه دارای آن قدرتی است که در مقابله با مقاومت ادعا می کند و نه آن رژیم بشردوستی ست که به نیروهای مخالف مقاومت نشان می دهد. رژیم صهیونیستی برای ایجاد اقتدار فرهمند در بین نسل جوان فلسطینی، تاکیدی غیر انسانی بر شمار تلفات طرف مقابل در درگیری دارد. زمانی که این اقتدار یا قدرت مشروع که تحت تاثیر جاذبه حاکمیت به وقوع می پیوندد رخ نمی دهد، رژیم صهیونیستی ناچار به یادآوری قدرت نامشروع شده تا خلع اقتدار را مرتفع نماید. همین تاکید بر قدرت نامشروع، به شکلی به هم پیوسته سبب شکل نگرفتن اقتدار یا قدرت مشروع خواهد شد. در نتیجه این دایره تسلسل همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. این اصلی نمایان در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی می باشد و در تاریخ این رژیم به وضوح قابل مشاهده است. رژیم صهیونیستی به غزه یورش می برد، فلسطینی ها مقاوت را در دستور کار قرار می دهند، رژیم صهیونیستی بر شمار تلفات مقاومت تاکید و سعی در بر هم زدن آمادگی ذهنی طرف مقابل می کند، مقاومت که آب را از سر گذشته می بیند به خاک سرزمین های اشغالی موشک پراکنی می کند، ساکنین سرزمین های اشغالی بر ضد سران رژیم صهیونیستی اقدام به تظاهرات می کنند، متحدان رژیم صهیونیستی با فلسطینی ها وارد مذاکره شده و آنها را به مذاکرات آتش بس دعوت می کنند و ... دایره تسلسلی که در رفتار صهیونیست ها مشاهده می شود نشان گر عدم تصمیم گیری صحیح در قبال ساکنین نوار غزه و ناتوانی در تحمیل قدرت و ایجاد اقتدار می باشد. آخرین حربه صهیونیست ها برای رسیدن به این خواسته، تخریب زیرساخت های غزه در جنگ اخیر برای ایجاد سوداگری در حیبت بورژوازی در آینده ای نزدیک است. بورژوازی ای که ساکنین غزه را برای دستیابی به منافع، به سوی مالکین منابع خواهد کشاند. در این میان، آگاهی جمعی فلسطینی ها، نقشی حیاتی در تاریخ مقاومت ایجاد می کند. آگاهی از خود واقعی صهیونیست ها به دور از آن چیزی که آنها و متحدانشان در رویکرد نمایشی خود نشان می دهند. نویسنده : مانی محرابی