عوامل بحران سوریه و راهکارهای حل بحران

به طور کلی، راهکارهای حل بحران سیاسی سوریه را می‎توان در سه سطح داخلی، منطقه‎ای و بین‎المللی در نظر گرفت.

به طور کلی، راهکارهای حل بحران سیاسی سوریه را می‎توان در سه سطح داخلی، منطقه‎ای و بین‎المللی در نظر گرفت. در بعد داخلی: که استقرار ثبات از طریق راهکار سیاسی، اصلاحات و گفتگوهای ملی ـ حل مسالمت آمیز بحران سوریه که مورد توافق هم مردم و هم دولت سوریه امکانپذیر است. در بعد منطقه‎ای: در این خصوص می‎بایست اشاره نمود که مداخله کشورهای غربی موجب وخیم‎تر شدن اوضاع داخلی این کشور و تداوم بحران و منجر به بروز بی ثباتی در منطقه خواهد شد. از این رو، از مداخله این کشورها باید ممانعت به عمل آورد. در بعد بین المللی: می‎توان به طرح شش ماده ای کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه اشاره نمود. دو عامل منطقه ای و بین المللی بر عامل داخلی در جهت حاکم شدن وضعیت سیاسی جاری سوریه اولویت دارد. به نظر می رسد بحران سوریه جدا از خواسته ها و سرنوشت مردم، بعضی کشورهای خارجی در آن ذینفعند که هر کدام شاید منافع خویش را دنبال می کنند و این پیگیری منافع برای بعضی ها در تغییر رژیم بشار اسد و برای بعضی ها در ابقای آن است. یکی از شیو های حل بحران اقتصادی که آمریکا و متحدانش دارند از طریق فروش سلاح و تجهیزات نظامی به اپوزیسیون های ( مخالفان )سوری می باشد . آنچه کشور جمهوری اسلامی باید به دنبال آن باشد کسب منافع و امنیت ملّی است و آن هم میسّر نخواهد شد مگر آنکه سیاست حکیمانه، مدبرانه و همراه با ارتباط با کشورهای همسوی خود پیگیری کند تا بتوانند موازنه ای قوی و منطقی در منطقه ایجاد کنند چرا که به نظر می رسد ازیک طرف امنیت در سوریه برای ما اساسی و استراتژیک است تا از این حیاط خلوت بتوانیم علیه دشمن مشترک یعنی، اسرائیل و آمریکا منافع خویش را پیگیری کنیم و از طرفی دیگر ایران باید بدنیتی های آمریکا و غربی ها را نسبت به خود بعد از سوریه از یاد نبرد که نشانه های آن در تبلیغات مسموم، گسترش تحریم ها علیه ایران، فشارهای شورای امنیت، ممانعت از پیگیری انرژی هسته ای ایران و ... تجلی این بدبینی ها است و امید که با سیاستی عقلایی و صبورانه پایان بحران سوریه به نفع این کشور و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد. در پایان لازم است به این نکته هم اشاره شود که به نظر می رسد با توجه به پیروزی های اخیر سوریه و خروج بخش زیادی از گروه تروریستی داعش( دولت اسلامی عراق و شام) از سوریه و حرکت به سمت عراق و پیروزی بشار اسد در انتخابات، افق تازه ثبات سیاسی برای این کشور مورد انتظار باشد. مهرداد اسماعیلی دانشجوی ارشد روابط بین الملل