تاخیر در بازنشستگی خطر آلزایمر را کاهش میدهد

پزشکان فرانسوی در مطالعهای گسترده تاکید کردند که به تاخیر انداختن سن بازنشستگی احتمال ابتلا به آلزایمر را به تعویق میاندازد.

پزشکان فرانسوی در مطالعهای گسترده تاکید کردند که به تاخیر انداختن سن بازنشستگی احتمال ابتلا به آلزایمر را به تعویق میاندازد. در این مطالعه که روی بیش از ۴۰۰هزار کارگر انجام گرفت، مشخص شد افرادی که دیرتر بازنشسته میشوند کمتر به بیماری آلزایمر و دیگر اختلالات زوال عقل مبتلا میشوند. در پایان بررسی مشخص شد که ۲/۳ درصد از شرکتکنندگان به بیماری زوال عقل مبتلا شدهاند اما از طرفی معلوم شد که احتمال ابتلا به این بیماری با به تاخیر انداختن زمان بازنشستگی کاهش یافته است. همچنین فردی که در سن ۶۵ سالگی بازنشسته شده ۱۵ درصد کمتر از فردی که در سن ۶۰ سالگی بازنشسته شده در معرض ابتلا به زوال عقل پیشرفته است.