اعدام یوسف خوش كیش مدیر كل بانك مركزی در این روز ۱۶ اوت

روزنامه های تهران ، شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۵۹ ( ۱۹ ماه پس از پیروزی انقلاب ) اعلامیه دادستانی انقلاب مبنی بر اعدام یوسف خوش كیش مدیر كل بانك مركزی در نظام گذشته را منتشر كرده بودند كه …

روزنامه های تهران ، شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۵۹ ( ۱۹ ماه پس از پیروزی انقلاب ) اعلامیه دادستانی انقلاب مبنی بر اعدام یوسف خوش كیش مدیر كل بانك مركزی در نظام گذشته را منتشر كرده بودند كه دادستانی انقلاب در آن اعلام كرده بود كه خوش كیش پس از محاكمه در روزهای ۱۸ تا ۲۰ مرداد ، مفسد فی الارض و محارب باخدا و رسول او تشخیص داده شد و سحرگاه جمعه ۲۴ مرداد۱۳۵۸ اعدام گردید.

در این اعلامیه آمده بود كه خوش كیش در طول مدیریت خود، به اقتصاد كشور خیانت بزرگ كرده بود و مرتكب هلاك حرث و نسل شده بود.

در همین اعلامیه خبر از اعدام سه تن دیگر همزمان با خوش كیش داده شده بود كه عبارت بودند از : هوشنگ امیر افشار نیا رئیس اسبق زندان اوین ، احسان شهبازی و قدرت جمشیدی. در اعلامیه تاكید شده بود كه احسان شهبازی از سوی ساواك در كنفرانسها شركت می كرد و یكی از جرایم او كمك به تحكیم مانی حكومت پهلوی بود.

دکتر نوشیروان کیهانی زاده