۲۶ فوریه سال ۱۸۸۵ میلادی ـ تقسیم آفریقا در کنفرانس برلین

۱۲۷ سال پیش در روز ۲۶ فوریه سال ۱۸۸۵ میلادی کنفرانس برلین در پایتخت امپراتوری آلمان در مورد تقسیم قاره آفریقا خاتمه یافت. در این کنفرانس اتو فن بیسمارک ، صدراعظم آلمان با نمایندگان …

۱۲۷ سال پیش در روز ۲۶ فوریه سال ۱۸۸۵ میلادی کنفرانس برلین در پایتخت امپراتوری آلمان در مورد تقسیم قاره آفریقا خاتمه یافت. در این کنفرانس اتو فن بیسمارک ، صدراعظم آلمان با نمایندگان ۱۳ کشور اروپایی به توافق رسید تا آخرین سرزمین های قاره سیاه که از استعمار در امان مانده بودند را میان خود تقسیم کنند. کنفرانس برلین قواعدی را مشخص کرد که پیش درآمد اشغال و استعمار کامل قاره آفریقا بود.این کنفرانس خواهان آزادی کشتیرانی در رودخانه های بزرگ آفریقا ، رودخانه نیجر و رودخانه کنگو شد. فرانسه سرزمین های وسیعی را در آفریقای غربی به دست آورد.بیسمارک به اشتباه تصور می کرد با این بذل و بخشش فرانسه از دست دادن سرزمین های آلزاس و لورن که توسط آلمان اشغال شده بودند را فراموش خواهد کرد. بریتانیا حق ایجاد یک محور ارتباطی از قاهره تا کیپ در منتهی الیه جنوب آفریقا را برای خود محفوظ دانست. بزرگترین برنده کنفرانس برلین، لئوپولد دوم ، پادشاه کشور کوچک بلژیک بود که سهم شیر را به دست آورد و مالک سرزمین وسیعی در مرکز آفریقا شد که آن را «کشور مستقل کنگو» نامگذاری کرد!. آلمان نیز صاحب سرزمین های وسیعی در نامیبیا ، بوتسووانا و در جنوب قاره آفریقا شد. به این ترتیب ، در روز ۲۶ فوریه سال ۱۸۸۵ میلادی کنفرانس برلین خاتمه یافت.در جریان این کنفرانس که به ابتکار اتو فن بیسمارک ، صدراعظم آلمان برگزار شده بود ، آخرین سرزمین های قاره آفریقا که از طمع استعمارگران اروپایی در امان مانده بودند میان آنها تقسیم شدند. بهرام افتخاری