نرماله کردن

نرماله کردن فرایندی است که تقریباً‌ شبیه تابانیدن بوده و به طور گسترده برای عملیات حرارتی فولاد هم قبل از جوشکاری و هم پس از آن بر روی ورق ها انجام می گیرد برای نرماله کردن فولاد …

نرماله کردن فرایندی است که تقریباً‌ شبیه تابانیدن بوده و به طور گسترده برای عملیات حرارتی فولاد هم قبل از جوشکاری و هم پس از آن بر روی ورق ها انجام می گیرد برای نرماله کردن فولاد آن را تا °F ۱۰۰ بالای بازه بحرانی گرم می کنند تا ساختار به آستنیت تبدیل شود سپس آن را در هوای آزاد به آرامی سرد می نمایند. در فرایند تابانیدن که سرد کردن قطعه در کوره و با سرعت بسیار کند و کنترل شده انجام می گیرد ساختار کربور با لایه های درشت پرلیت، یا دانه های کروی کربور تشکیل می شود ولی در فرایند نرماله کردن که خنک کردن قطعه در هوا انجام می شود لایه های پرلیت ریزتری به وجود می آیند و با اینکه کمی سخترتر هستند ولی برای کار مناسب تر می باشند. ● نرماله کردن به منظورهای زیر انجام می شود: ۱) کاهش تنش های ناشی از کار سرد یا جوشکاری ۲) محو کردن نواحی سخت مجاور جوش ۳) ایجاد ساختار یکنواخت تر و مطلوب تر در فلز جوش و فلز پایه ۴) ریزتر کردن هر گونه ساختار درشت که در ضمن کار گرم یا شکل دادن در دمای خیی زیاد http://www.iranwelding.blogfa.com