روزنامه ایران باستان

روزنامه ایران باستان، در تهران به مدیری سیف آزاد تاسیس و شماره اول آن روز شنبه اول بهمن ماه ۱۳۱۱ هـ.ش منتشر شد. ایران باستان روزنامه ای بوده؛ سیاسی، اقتصادی؛ مصور و مرام و مسلک …

روزنامه ایران باستان، در تهران به مدیری سیف آزاد تاسیس و شماره اول آن روز شنبه اول بهمن ماه ۱۳۱۱ هـ.ش منتشر شد. ایران باستان روزنامه ای بوده؛ سیاسی، اقتصادی؛ مصور و مرام و مسلک آن چنان که در عنوان هر شماره ذکر گردیده "شناسانیدن ایران امروز به خارجه و ایرانیانی که در خارج زندگی می کنند خصوصا پارسیان مقیم هندوسان، راهنمایی های تجارتی و صنعتی به ایشان، معرفی پارسیان مقیم هند، علاقه مندی ایشان به ایران و ایرانیان" علاوه بر این سیف آزاد روزنامه خود را طرفدار شاهنشاهی و عظمت ایران باستان دانسته است.
شماره اول روزنامه ایران باستان در هفت صفحه به قطع بزرگ با تصاویر متعدد به چاپ رسیده، ظاهراً شماره اول روزنامه در مدت زمان اندکی به پایان رسیده و مدیر آن مجبور شده است برای بار دوم در پنج هزار نسخه آن را تجدید چاپ نماید.
محل اداره روزنامه ایران باستان در خیابان لاله زار تهران، کانون ایران باستان واقع و بهای آبونمان آن به این شرح اعلام شده است: اشتراک سالیانه در تهران ۵۰ ریال و در خارج از کشور ۵ دلار، شش ماهه نصف قیمت و تک شماره دهشاهی. لازم به ذکر است پس از چند نوبت انتشار، با توجه به استقبال مردم از آن، قیمت آبونمان افزایش یافته است.
به طور کلی می توان گفت روزنامه ایران باستان، روزنامه ای بوده هفتگی و هر هفته با کاغذی نفیس و طبعی مرغوب چاپ می شده است. گراور های آن مربوط به پیشرفت های بود که آلمان نازی تحت لوای هیتلر در شئون مختلف علمی و صنعتی به دست می آورد. این نوع نگرش به آلمان و نیز تقلید از سبک انتشار روزنامه در آلمان بی شک محصول اقامت سیف آزاد، مدیر روزنامه در آلمان بوده است. وی همواره سعی داشت روزنامه ایران باستان، مانند یکی از روزنامه های کشور آلمان به چاپ برسد. از همین روی قسمت عمده ای کلیشه های روزنامه که عمدتا مربوط به پیشرفت های آلمان می شد، مستقیما از کشور آلمان به ایران فرستاده شده و در روزنامه ایران باستان به چاپ می رسید.‏
روزنامه ایران باستان به مدت سه سال یعنی تا آخر سال ،۳۱۴ هـ.ش منتشر شده پس از آن تعطیل شده است و سیف آزاد، مدیر روزنامه، مجددا به اروپا مسافرت نموده و پس از شهریور ۱۳۲۰ و سقوط رضا شاه به ایران بازگشته است.
سیف آزاد پس از بازگشت به ایران، مجددا در سال ۱۳۲۶ هـ.ش روزنامه ایران باستان را تقریبا به همان سبک و سیاق سابق منتشر ساخت. مندرجات روزنامه ایران باستان عبارت است از یک قسمت شرح هایی که زیر عکس های متعدد چاپ شده در روزنامه نوشته شده و بقیه مطالب هم از دو قسمت ترجمه و مقالات مختلف تشکیل شده است. ترجمه ها مربوط به تالیفات مولفین اروپایی و ترجمه آنها اغلب به دست وحید مازندرانی انجام گرفته است. مقالات روزنامه ایران باستان نیز اغلب به قلم اشخاص مختلف و مربوط به موضوعات اجتماعی، ورزشی و غیره می باشد. علاوه بر این رسالاتی نیز در روزنامه ایران باستان به چاپ رسیده که از جمله آنها می توان به "سرگذشت بوک واشنگتن" به قلم میرزا محمد خان بهادر، "عشق صحرا" اثر عطا الله شهاب پور. همچنین از ترجمه های که در این روزنامه به چاپ رسیده؛ "تاریخ یونان" تالیف ه . آ . گربر، ترجمه هدایت الله حکیم الهی فریدنی و نیز آثار تولستوی، قابل ذکر می باشند.

سمیرا افراسیابی