شیخ محمد حسین قاینی

محمدحسین، فرزند آیت ا... آقا شیخ عبدالرزاق قاینی است و سال ۱۳۴۴ هجری قمری در قم متولد شد. مادر محمدحسین از زنان باتقوا و فاضل حوزه علمیه بود که جمعی از زنان قم در محضر او ریاضی می …

محمدحسین، فرزند آیت ا... آقا شیخ عبدالرزاق قاینی است و سال ۱۳۴۴ هجری قمری در قم متولد شد. مادر محمدحسین از زنان باتقوا و فاضل حوزه علمیه بود که جمعی از زنان قم در محضر او ریاضی می آموختند. او دروس ابتدایی را نزد پدر و مادر فرا گرفت و درس های حوزه علمیه قم را نزد استادانی چون آیت ا... آقا سیدمحمدتقی خوانساری، مرحوم آیت ا... بهجت، آیت ا... بروجردی، مرحوم علامه سیدمحمد حسین طباطبایی، آیت ا...سید احمد خوانساری و حضرت امام(ره) فرا گرفت.این عالم فرزانه وقتی آیت ا... بروجردی از دنیا رفتند عازم حوزه علمیه نجف اشرف شد و تا هنگام فوت در آن حوزه به درس و بحث علمی ادامه داد.شیخ محمدحسین قاینی چهار فرزند پسر داشت که هر چهار نفر از علما و فضلای معاصرند.او اواخر ربیع الثانی ۱۴۰۹ قمری در سن ۶۴ سالگی در نجف اشرف درگذشت. اداره تبلیغات اسلامی قاینات