طالع بینی مصری متولد شهریور

متولدین این ماه به طور کلی افرادی خوش شانس ؛ خوش برخورد ؛ اهل صفا و صمیمیت ؛ اغلب دارای صفات خوب و پسندیده ؛ در دوستی پایدار ؛ پایبند به قول و قرار ؛ صادق و راستگو ؛ خیرخواه ؛ جذاب …

متولدین این ماه به طور کلی افرادی خوش شانس ؛ خوش برخورد ؛ اهل صفا و صمیمیت ؛ اغلب دارای صفات خوب و پسندیده ؛ در دوستی پایدار ؛ پایبند به قول و قرار ؛ صادق و راستگو ؛ خیرخواه ؛ جذاب نیک سیرت ؛ در امور شغلی و اجتماعی اغلب موفق و .... متولدین دهه اول این ماه اغلب دارای روحیه‎ای خشن ؛ سخت‎گیر ؛ پرحرف ؛ جدی ؛ ستیزه‎جو ؛ کم تحمل و بد اخلاق ؛ در امور اقتصادی نسبتاً موفق ؛ در مدیریت و سرپرستی کم و بیش موفق اند. بعضاً خسیس و تنگ نظر ؛ در امور اجتماعی فعال ؛ در برخورد با افراد جدی‎تر از خود عقب نشینی می‎کنند و به محض احساس ضرر، از شراکت یا دوستی صرفنظر میکنند . این افراد دارای فضایلی نسبتاً خوب ؛ طالب صلح و آرامش ؛ علاقمند به امور هنری ؛ در امور اقتصادی محدود ؛ دارای یک شغل یا یک تخصص ؛ بیشتر طالب کارهای سبک و کم زحمت و پر فایده اند . عموماً متخصص در امور خرید و فروش ؛ اغلب تاجر ؛ دلال ؛ کارمند ؛ واسطه و غیره ؛ افرادی مقلد ؛ سریع التأثیر ؛ بعضاً دارای نیروی فوق طبیعی و تله‎پاتی و قدرت هیپنوتیزم ؛ دارای استعداد پیش‎بینی و پیشگویی ؛ ارائه دهنده راه‎حل‎های خوب در مسائل پیچیده اند . عموماً حدس آنها در امورات مختلف و بعضاً‌ در امور سیاسی و اقتصادی صحیح و درست ؛ در حل مسائل خانوادگی توانا ؛ دارای قدرت تطبیق با هر شرایط و محیط ؛ از نظر عاطفی ضعیف‎اند،زیرا در تصمیم‎گیریهایشان عاطفه نقشی ندارد . متولدین دهه دوم این ماه اغلب افراطی ؛ تندرو ؛ پرخاشگر ؛ بعضاً دارای شخصیتی جدی ؛ قاطع ؛ سخت‎گیر ؛ حراف ؛ دارای جمجمه‎ای بزرگ ؛ پیشانی قوی ؛ بسیار حساس ؛ دارای حافظه‎ای قوی ؛ اغلب افرادی منطقی ؛ باهوش ؛ سریع‎الانتقال ؛ حاضر جواب ؛ عموماً ‌آشنا به مسائل فنی و تکنیکی هستند . انها منظم در زندگی ؛ مشاور در امور خانوادگی ؛ در حل مشکلات توانا ؛ از نظر اقتصادی خودکفا ؛ در مسائل عاطفی فاقد جذابیت و انعطاف اغلب ریاضا دانان، حسابدارها و کسانی که به هر طریق با حساب و حسابرسی و غیره در ارتباط باشند، از این گروه می‎باشند . متولدین دهه سوم این ماه اغلب زود رنج ؛ دارای عکس‎العمل سریع ؛ نسبت به آینده کم اعتماد و به همین دلیل، بی علاقه به معاشرت ؛ دارای نوعی احساس نگرانی درونی و ناشناخته که اغلب تا پایان عمر آنها را ترک نمیکند. این افراد عموماً فعال و پرکار و مشکل پسند هستند و به راحتی اقناع نمی‏شوند ؛ در زندگی خانوادگی اغلب منفی‎گرا هستند ؛ در امور اجتماعی محتاط و گاه ترسو هستند. اینان افرادی خودمتکی بوده و شراکت برایشان خوب نیست. این افراد اغلب تندرو بوده و برای رسیدن به هدف خود دست به هر کاری می‎زنند و از لحاظ شغلی بعضاً با بیگانگان فعالیت می‎کنند و اغلب به موازین سنتی و ملی وابستگی ندارند. این افراد بعضاً پایبند اخلاق نبوده و به مال و ثروت اهمیت زیادی میدهند و اغلب سیاستمداران و دیپلمات‎ها از این گروه میباشند .