متولدین دهه اول این ماه افرادی مقاوم ؛ با ثبات ؛ کمی مغرور ؛ با اعتماد به نفس ؛ دارای قدرت اراده ؛ صمیمی ؛ خوش برخورد ؛ با محبت و با گذشت ؛ شجاع ؛ پرحرف ؛ اهل بحث و تحقیق اند .
از نظر …

متولدین دهه اول این ماه افرادی مقاوم ؛ با ثبات ؛ کمی مغرور ؛ با اعتماد به نفس ؛ دارای قدرت اراده ؛ صمیمی ؛ خوش برخورد ؛ با محبت و با گذشت ؛ شجاع ؛ پرحرف ؛ اهل بحث و تحقیق اند .

از نظر خانوادگی همسر دوست و خانواده دوست ؛ طالب رفاه خانواده ؛ مشاوری خوب به هنگام تصمیم‎گیری یا گرفتاری ؛ از نظر عاطفی متعادل ؛ مقاوم در مقابل مشکلات و کمبودها ؛ عموماً دارای موفقیت شغلی ؛ اغلب دارای تخصص و ابتکار ؛ دارای استعداد و حافظه‎ای خوب هستند .

انها افرادی صادق و درستکار ؛ در دوستی وفادار ؛ در رسیدن به اهداف جدی و کوشا ؛ در امور خانوادگی و زناشویی موفق و گاه بدشناس ؛ در تعلیم و تربیت فرزندان اغلب موفق ؛ عموماً آماده مبارزه با مشکلات ؛ در امور اجتماعی موفق ؛ مقاوم در مقابل بیماریها و دارای طول عمر بالایی میباشند .

اهل تفکر و اندیشه و سنجش ؛ همسری خوب ؛ اهل معاشرت ؛ شریک و همکار خوب ؛ دوستدار زندگی آرام و بی دردسر ؛ دارای ظاهری آرام و درونی ناآرام ؛ پرکار ؛ پرانرژی ؛ گاه عجول و دارای عکس‎العمل فوری اند .

انها دارای نوعی غرور و خودبینی ؛ خوددار در مقابل تمیلات نفسانی ؛ دوست طلب ؛ شریکی قابل اعتماد ؛ اغلب شوخ طبع و بذله‎گو ؛ بیشتر متکی به تجربیات شخصی ؛ در امور شغلی و اقتصادی نسبتاً موفق ؛ علاقمند به مشاغل خدماتی ؛ عموماً افرادی خوش فکر و مورد احترام اند و سرگرمی اغلب این افراد مطالعه و مسافرت است .

متولدین دهه دوم این ماه عموماً افرادی خوش شانس ؛ خوشبین ؛ خوش برخورد ؛ دارای رفتاری متعادل ؛ دارای عمری کم و بیش طولانی ؛ سخاوتمند ؛ صبور و با ثبات ؛ طالب نظم و انضباط ؛ از نظر ظاهری آراسته و خوش پوش ؛ از نظر خانوادگی منطقی و دارای اخلاقی خوب و نسبت به خانواده، دوستان و آشنایان تا حدی متعصب هستند .

در انتخاب دوست محتاط ؛ علاقمند به طبیعت و سیر و سفر ؛ شریک، همسر و همکاری خوب ؛ طالب نورآوری و ابتکار ؛ در دوستی پایدار ؛ از نظر جسمی و روحی مقاوم ؛ افرادی قدرشناس دارای استقلال رأی و تعیین کننده خط و مشی زندگی خود ؛ بعضاً درون گرا و دارای اعتماد به نفس میباشند .

دوستدار مشاغل فکری ؛ بعضاً دارای استعداد هنری و ادبی ؛ بعضاً مبتکر و مخترع در مشاغل دستی و صنعتی ؛ افرائی صادق و راستگو ؛ عموماً دست و دلباز و بعضاً خسیس ؛ اغلب به فکر رفاه و آسایش خانواده ؛ دارای سلامت فکر و اخلاق در بین افراد خانواده اند .

عموماً در امور تحصیل و ازدواج، خوش شانس ؛ در اموز شغلی گاه گرفتار شکست شده اما به زودی آن را جبران می‎کنند.

در عشق و دوستی و شراکت پایدار ؛ بعضاً در برخورد با مسائل سخت، منفعل شده و ممکن است قهر، طلاق، به هم زدن شراکت، پرخاشگری و رفتار غیر منطقی از خود نشان دهند.

به طور کلی تا زمانی طولانی شخصیتی پایدار دارند و فقط گاه متغیر میگردند .

مشاغل موافق متولدین ماه، سرمایه‎گذاری ؛ شرکت داری ؛ مشاغل علیم ؛ فنی و تخصصی ؛ امور فلسفی ؛ مدیریت ؛ نظامی گری ؛ رهبری و .... میباشند .

متولدین دهه سوم این ماه افرادی خوش برخورد ؛ خوش زبان ؛ اهل معاشرت ؛ عموماً دارای نظم و انضباط ؛ دارای اراده‎ای خوب و اعتماد به نفس ؛ شجاع و بخشنده ؛ اغلب دو شخصیتی ؛ در شخصیت دوم، اغلب تندخو ؛ ستیزه‎جو ؛ عجول و گاه دارای رفتار هیستریکی میباشند .

در حالت اول افرادی مؤدب و معاشرتی ؛ اهل منطق ؛ دارای افکاری مثبت ؛ علاقمند به امور ادبی و هنری ؛ بعضاً هنرمند ؛ از نظر اقتصادی عموماً موفق ؛ در امور خانوادگی و زناشویی، پراحساس و با مسئولیت ؛ دارای سلامت حجسمی و روحی و عموماً دارای عمر طولانی هستند .

اغلب در مواجهه با مشکلات، شجاع و مقاوم ؛ بعضاً عاطفی و احساساتی ؛ زمانی شوخ و بذله‎گو و اجتماعی و گاه خموش و منزوی اند .

از نظر شغلی محافظه کار و پنهان کار ؛ از نظر مسکونی، اغلب در حال تغییر و جابه‎جایی ؛ عموماً هعلاقمند به پول و سرمایه‎داری ؛ بعضاً خسیس ؛ عموماً معاشرتی و طالب بودن در جمع ؛ گاه راغب به تنهایی ؛ عموماً یاور همسر و فرزندان هستند .

اغلب خموش پوش و خوش خوراک و طالب تفریحات ؛ بعضاً علاقمند به طبیعت و طالب سیر و سفر ؛ از نظر اجتماعی خوش نام، صمیمی و قابل اعتماد ؛ بعضاً مشاوری خوب برای خانواده، دوستان و همکاران ؛ بعضاً طرفدار تز دروغ مصلح آمیز .

مشاغل ممناسب برای این افراد، فعالیت سیاسی ؛ فعالیت تبلیغی ؛ فعالیت اجتماعی و رفاهی ؛ امور سرمایه‎گذاری ؛ تشکل‏های سیاسی و اجتماعی ؛ شاغل در مراکز رفاهی و عام‎المنفعه .