▪ موش
عشق دو موش به یک دیگر، با ظرافت خاصی همراه است. چه رابطه عاشقانه ای! به این ترتیب، دیگران باید ماست ها را کیسه کنند
▪ گاو
از این بهتر نمی شود! خوشبختی و لذت کامل و البته بدون …

موش

عشق دو موش به یک دیگر، با ظرافت خاصی همراه است. چه رابطه عاشقانه ای! به این ترتیب، دیگران باید ماست ها را کیسه کنند

گاو

از این بهتر نمی شود! خوشبختی و لذت کامل و البته بدون مزاحم! موش در صلح و آرامش زندگی خواهد کرد.

ببر

بد نیست؛ البته با وقتی که موش به ببر اجازه پرداختن به ماجراجویی هایش را بدهد؛ در این صورت، این دو هیچ مشکلی با هم نخواهند داشت.

گربه

موش دائماً در معرض خطر خواهد بود؛ زیرا گربه دوست دارد به اصل و ذات خود بازگردد و مشکل می تواند وسوسه نابود کردن موش را نادیده بگیرد.

اژدها

خوب است. موش ممکن است به درد اژدها بخورد و اژدها این را می پذیرد.

مار

در یک کلام، این ارتباط، بازی با دم شیر است؛ اما موش کورکورانه عاشق مار می شود!

اسب

نه! مشکلات عاطفی زیادی ایجاد می شود. این رابطه پایان خوشی نخواهد داشت.

بز

به امتحانش نمی ارزد! حس کنجکاوی شما بلای جانتان خواهد شد.

میمون

یکی از بهترین رابطه هاست. خانم موش، آقای میمون را پرسش می کند. زندگی شادی در انتظار آنهاست.

خروس

این رابطه به شکست می انجامد و هر دو سیه روز خواهند شد.

سگ

چرا که نه؟ موش می تواند کمی عقلانیت و واقع گرایی به دنیای خیالی و آرمان گرایانه سگ ارزانی دارد.

خوک

خوب است. به شرط آن که موش پرخاشگری نکند؛ زیرا خوک طرفدار خشونت نیست.