رابطه عاطفی (زن) متولدین سال موش

▪ موش عشق دو موش به یک دیگر، با ظرافت خاصی همراه است. چه رابطه عاشقانه ای! به این ترتیب، دیگران باید ماست ها را کیسه کنند ▪ گاو از این بهتر نمی شود! خوشبختی و لذت کامل و البته بدون …

▪ موش عشق دو موش به یک دیگر، با ظرافت خاصی همراه است. چه رابطه عاشقانه ای! به این ترتیب، دیگران باید ماست ها را کیسه کنند ▪ گاو از این بهتر نمی شود! خوشبختی و لذت کامل و البته بدون مزاحم! موش در صلح و آرامش زندگی خواهد کرد. ▪ ببر بد نیست؛ البته با وقتی که موش به ببر اجازه پرداختن به ماجراجویی هایش را بدهد؛ در این صورت، این دو هیچ مشکلی با هم نخواهند داشت. ▪ گربه موش دائماً در معرض خطر خواهد بود؛ زیرا گربه دوست دارد به اصل و ذات خود بازگردد و مشکل می تواند وسوسه نابود کردن موش را نادیده بگیرد. ▪ اژدها خوب است. موش ممکن است به درد اژدها بخورد و اژدها این را می پذیرد. ▪ مار در یک کلام، این ارتباط، بازی با دم شیر است؛ اما موش کورکورانه عاشق مار می شود! ▪ اسب نه! مشکلات عاطفی زیادی ایجاد می شود. این رابطه پایان خوشی نخواهد داشت. ▪ بز به امتحانش نمی ارزد! حس کنجکاوی شما بلای جانتان خواهد شد. ▪ میمون یکی از بهترین رابطه هاست. خانم موش، آقای میمون را پرسش می کند. زندگی شادی در انتظار آنهاست. ▪ خروس این رابطه به شکست می انجامد و هر دو سیه روز خواهند شد. ▪ سگ چرا که نه؟ موش می تواند کمی عقلانیت و واقع گرایی به دنیای خیالی و آرمان گرایانه سگ ارزانی دارد. ▪ خوک خوب است. به شرط آن که موش پرخاشگری نکند؛ زیرا خوک طرفدار خشونت نیست.