مشاغل مناسب متولد سال موش

مغازه دار، سمسار، فروشنده دوره گرد، حسابدار کارمند رسمی (عالی رتبه یا جزء)، مدیر تبلیغات، روزنامه نگار، تاجر (یا شاید:) موسیقیدان، نقاش، نویسنده (یا حتی: ) صاحب بنگاه کارگشایی، …

مغازه دار، سمسار، فروشنده دوره گرد، حسابدار کارمند رسمی (عالی رتبه یا جزء)، مدیر تبلیغات، روزنامه نگار، تاجر (یا شاید:) موسیقیدان، نقاش، نویسنده (یا حتی: ) صاحب بنگاه کارگشایی، رباخوار،‌کلاه بردار و منتقد!!