راشین قربی

● متولد ۱۳۵۰ تهران
● فوق لیسانس گرافیک از دانشگاه هنرسال ۱۳۷۸-۱۳۷۹
● لیسانس گرافیک از دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۷۴
● برنده جایزه سوم اولین نمایشگاه آسمان آبی تهران -۱۳۷۳
● …

متولد ۱۳۵۰ تهران

فوق لیسانس گرافیک از دانشگاه هنرسال ۱۳۷۸-۱۳۷۹

لیسانس گرافیک از دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۷۴

برنده جایزه سوم اولین نمایشگاه آسمان آبی تهران -۱۳۷۳

برگزیده پنجمین نمایشگاه دوسالانه آثار طراحان گرافیک ایران-۱۳۷۵

برنده لوح تقدیر از دومین نمایشگاه آسمان آبی تهران – ۱۳۷۶

تقدیرنامه از دانشگاه هنر به عنوان دانشجوی نمونه در سال تحصیلی ۱۳۷۵-۱۳۷۶

شرکت در دومین نمایشگاه طراحی معاصر نگارخانه برگ-۱۳۷۷

شرکت در چهارمین نمایشگاه طراحی معاصر نگارخانه برگ- ۱۳۷۹

شرکت در نمایشگاه طراحی معاصر:

چشم انداز ۷۹ در سال ۱۳۷۹ موزه هنرهای معاصر تهران