گافی که منجر به سقوط دیوار برلین شد

از نگاه تاریخی سقوط دیوار برلین، سقوط نماد جنگ سرد و سلطه کمونیسم بر اروپا بود. اما چه شد که این دیوار ۱۴۰ کیلومتری که حول برلین غربی کشیده شده بود تا مانع فرار مردم آلمان شرقی …

از نگاه تاریخی سقوط دیوار برلین، سقوط نماد جنگ سرد و سلطه کمونیسم بر اروپا بود. اما چه شد که این دیوار ۱۴۰ کیلومتری که حول برلین غربی کشیده شده بود تا مانع فرار مردم آلمان شرقی شود پس از ۲۸ سال سقوط کرد و به این ترتیب دومینوی سقوط اقمار بلوک شرق را به وجود آورد. اکنون پس از ۲۰ سال از سقوط دیوار برلین فاش می شود که گاف سخنگوی حزب کمونیست آلمان شرقی نقش بسیار مهمی در سقوط این دیوار سرد ایفا کرده است. ولکر وارکنتین خبرنگار آلمانی زبان رویترز در زمان سقوط دیوار برلین بود. او پس از ۲۰ سال در خاطره یی که روی خطوط خبری این خبرگزاری قرار گرفت فاش ساخت که گاف گونتر شابوفسکی سخنگو و عضو پولیت بورو آلمان شرقی باعث رویداد تاریخی ۹ نوامبر سال ۱۹۸۹ شد. او نوشت؛ من به اندازه کافی خوشبخت بودم که شاهد مشهورترین کنفرانس خبری تاریخ آلمان مدرن در ۹ نوامبر که از سوی گونتر شابوفسکی سخنگو و عضو پولیت بورو آلمان شرقی بود، باشم.او برای یک ساعت ما را درخصوص نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست حاکم سرگردان کرد. تقریباً بسیاری از روزنامه نگاران اتاق بی پنجره و کوچک مرکز بین المللی خبر را که در طبقه همکف بود و در آنجا کنفرانس های خبری برگزار می شد، ترک کرده بودند. برخی به سمت منازل خود رفتند، تعدادی دیگر هم به سمت رستورانی که پلیس امنیتی به طور مرتب با دوربین های مخفی خبرنگاران خارجی را مراقبت می کرد، رفتند.با آنکه دولت آلمان شرقی برای ماه ها تحت فشار قرار داشت تا مجوز آزادی سفر را به اتباع خود بدهد اما شابوفسکی درباره آن سخنی بر زبان نراند تا آنکه در پایان سخنانش، ریکاردو اهرمن از آژانس خبری ایتالیا (آنسا) در ساعت ۶ و ۵۳ دقیقه بعدازظهر از وی درباره این موضوع پرسید.شابوفسکی گفت؛ «ما غمکثف امروز تصمیم گرفته ایم غمکثف مقرراتی را اعمال کنیم که غمکثف هر شهروند آلمان شرقی این اجازه را داشته باشد غمکثف از هر مرز آلمان شرقی که بخواهد عبور کند.»به نظر می آمد او هم باوری به کلمات خودش ندارد و همه ما انگار کر شده بودیم. او همین الان چه گفت؟از شابوفسکی پرسیده شد این مقررات جدید از چه زمانی نافذ است.شابوفسکی با لکنت گفت؛ «بر اساس اطلاعاتی که دارم... این مقررات از همین حالا... قابل اجرا است. بدون هیچ تاخیر.» و بی هدف سعی می کرد در کاغذهایی که در جلویش است به دنبال اطلاعات بیشتری بگردد.بعداً مشخص شد این خبر نباید تا ساعت چهار صبح روز بعد پخش شود. او همچنین نتوانست بگوید که برای خروج باید طبق معمول ویزای خروج گرفته شود. آخرین چیزی که شابوفسکی در ذهن خود داشت هجوم ناگهانی مردمی بود که به سمت مرز راه افتاده بودند تا از آن بگذرند.

منصور بیطرف