علی اصغر افخمی

« علی اصغر افخمی » از ۱۳ سالگی موذن حرم مطهر رضوی )ع ( شد و تا چندی پیش نیز موذن مسجد گوهرشاد بود وی هم اکنون یکی از پیشکسوتان جامعه قرآنی کشورمان است که شاگردان بسیاری را در این حوزه …

« علی اصغر افخمی » از ۱۳ سالگی موذن حرم مطهر رضوی )ع ( شد و تا چندی پیش نیز موذن مسجد گوهرشاد بود وی هم اکنون یکی از پیشکسوتان جامعه قرآنی کشورمان است که شاگردان بسیاری را در این حوزه تربیت کرده است .

علی اصغر افخمی از جمله داوران مسابقات قرآنی در سطح کشور به شمار می آید و بسیاری از قاریان قرآن شهر مشهد افتخار شاگردی این خادم قرآن و موذن حرم رضوی (ع ) و مسجد گوهرشاد را دارند.

او بنا به گفته خودش از سال ۱۳۳۰ موذن مسجد جامع گوهرشاد شده بود; در حین سخنان این پیشکسوت قرآنی نگاهم به عکس قدیمی نوجوانی که لباس خادمی حرم را به تن داشت معطوف شد و در همین لحظات استاد افخمی به عکس اشاره کرد و گفت : « این عکس نوجوانی خودم است زمانی که لیاقت موذنی حرم امام رضا(ع ) را پیدا کرده بودم » .

افخمی که در ۱۳ سالگی موذن حرم مطهر امام هشتم شده است از چگونگی اذان گفتن خود در حرم مطهر رضوی (ع ) برایمان اینچنین سخن گفت : « اواخر سال ۱۳۲۸ بود زمانی که برف زمین را سفیدپوش کرده بود در مسجد جامع گوهرشاد بودم و لحظاتی بود که اذان شروع شده بود بنابراین مطابق سنتی که برخی به وقت اذان در حرم رضوی (ع ) خودجوش برمی خیزند و اذان می گویند در مقابل درب دارالحفاظ برخاستم و با صدای بلند اذان گفتم بعد از اتمام اذان متوجه شدم افرادی دور بنده جمع شده اند و این در حالی بود که در مسجد گوهرشاد علاوه بر موذن شاید ۲۰۰ نفر دیگر به طور هم زمان اذان می گفتند . »

وی در ادامه خاطره خود گفت : در همین حال که من اذان می گفتم و مردم دور من جمع شده بودند مرحوم چراغچی به اتفاق چند نفر از مسولان مسجد گوهرشاد متوجه اذان بنده شدند و بعد از اذان مرحوم چراغچی مسئول دفتر مسجد گوهرشاد از این اذان گفتن من تشکر کرد و گفت که از امروز موذن مسجد گوهرشاد شدی .

وی گفت : زمانی که برای حرم امکانات پیشرفته صوتی آماده شد مرحوم حاج شیخ عبدالکریم موذن زاده اردبیلی (پدر مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی ) به اتفاق برخی مسولان در افتتاحیه پخش اذان با بلندگو شرکت کرد.

افخمی در مورد رقیب خود مرحوم شیخ محمد آقاتی که او هم جز موذنین حرم مطهر بود گفت : « صدای شیخ محمد آقاتی را جز بهترین صداها می دانم و او هم بعد از این که بلندگو آمده بود توفیق موذنی حرم رضوی (ع ) را یافته بود و زمانی که ایشان هم به عنوان موذن انتخاب شد رقابت بین بنده و ایشان که البته سن شان از من بیشتر بود به وجود آمد البته صدای من به صدای ایشان بسیار نزدیک بود به طوری که برخی از دوستان که صدای ما را می شنیدند با یکدیگر در باب تشخیص صدای من یا صدای شیخ محمد آقاتی به تردید می افتادند » .

افخمی به خاطر صدای زیبایش دو سال بعد به رادیو دعوت شد و در رادیو برنامه اجرا می کرد و هم زمان از سال ۱۳۳۳ جلسه قرآن مرحوم « تجویدی » که سه نسل این خاندان جلسات قرآن را دایر کرده بودند شرکت می کرد این جلسات هم اکنون نیز ادامه دارد و اساتید برجسته قرآنی مشهد همچون مرحوم حافظیان و مرحوم توسلی در این جلسات شرکت می کردند.

وی در پایان از اقدامات قرآنی مرحوم حاج علی اصغر عابدزاده در این دیدار یاد کرد و گفت : ایشان حق عظیمی بر جامعه قرآنی مشهد دارد چرا که در شرایطی که کفر بر جامعه حاکم بود و مسولان بی دین حاکم بر جامعه بودند ۱۰۰ جلسه قرآن در مشهد برگزار کرد در حالی که تعداد جلسات قرآنی مشهد قبل از زمان حاج علی اصغر از ۱۰ جلسه تجاوز نمی کرد و در این جلسات که با عنوان انجمن پیروان قرآن برگزار شد گروه عظیمی از مردم تربیت قرآنی شدند.