غنا، موسیقی

امروزه موضوع غنا و موسیقی فراگیر و جزء مبتلا به ترین مسائل جامعه اسلامی شده است: به طوری که ـ بر حسب نقل برخی از مسئولان و اهل اطلاع ـ سالانه شبکه‌های مختلف صدا و سیمای جمهوری …

امروزه موضوع غنا و موسیقی فراگیر و جزء مبتلا به ترین مسائل جامعه اسلامی شده است: به طوری که ـ بر حسب نقل برخی از مسئولان و اهل اطلاع ـ سالانه شبکه‌های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حدود دویست و هشتاد هزار ساعت موسیقی پخش می‌کنند ـ که بخشی از آن به یقین حرام است ـ علاوه بر مراکز و ابزار دیگر پخش موسیقی. مسلما بخش عمده‌ای از آنچه در جامعه اسلامی رواج دارد، از نوع حلال غنا و موسیقی نیست و بسیاری از مردم به لحاظ روشن نبودن مرز دقیق غنا و موسیقی حلال و حرام، و از سوی دیگر پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به غنای حرام مبتلا می‌شوند و به رغم سخن رهبر معظم انقلاب (علی‌الله کلمته) ـ: «یادگیری و تدریس موسیقی و ترویج آن و تشکیل کنسرت موسیقی با گروه خاص موسیقی، هر چند موسیقی حلال باشد. با اهداف عالیه نظام مقدس اسلامی سازگار نیست» ـ مراکزی به ترویج و اجرای آن در مراسم گوناگون مشغول‌اند.

با این همه و به رغم اهمیت و محل ابتلا بودن مسئله، در حوزه‌های علوم دینی، چندان کار علمی محققانه و همه‌جانبه در این موضوع صورت نمی‌پذیرد و مردم مسلمان و متدین پاسخ روشنی درباره بسیاری از مصادیق غنا و موسیقی از حوزه‌ها دریافت نمی‌کنند و کلی گویی و اکتفا به سخنان و تحقیقات بزرگانی چون شیخ انصاری (علی الله مقامه) در مکاسب، گرهی نمی‌گشاید و دردی دوا نمی‌کند.

متاسفانه، مشاهده می‌شود که شاید بیشتر یا همه کسانی که در این موضوع اظهارنظر و تحقیق کرده‌اند، حتی به همه احادیث و روایات غنا و موسیقی هم مراجعه نکرده و تنها با رجوع به پاره‌ای از احادیث اظهارنظر کرده‌اند؛ در حالی که انتظار می‌رود دست کم همه احادیث و روایات مربوط، کنجکاوی و موشکافی و مورد تحقیقات عمیق و همه جانبه سندی و متنی واقع شود.

«میراث فقهی» طرح دامن‌گستری است که بر آن است تا منابع اصلی و مهم «چهل موضوع» از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوعات فقهی را شناسایی، گردآوری، تحقیق، تنظیم و منتشر کند و به فقه‌پژوهان عرضه نماید.

کتاب غنا، موسیقی پژوهشی است در ۴ جلد به کوشش رضا مختاری و محمد رضا نعمتی که توسط انتسارات بوستان کتاب در شمارگان ۳۷۵۶ وبه قیمت ۱۸۰۰۰۰ ریال عرضه گردیده است.

موضوع اول این طرح عظیم «غنا، موسیقی» است که در چهار جلد بزرگ عرضه می‌شود. غنا و موسیقی، یکی از موضوعات مبتلا به، در همه دوره‌ها بوده است؛ از همین رو فقیهان به دقت و موشکافی در این مقوله پرداخته و کتاب‌ها و رساله‌های مختلفی نگاشته‌اند. دسترسی به همه آن منابع ـ آن هم نسخه تحقیق شده آنها ـ برای پژوهشگران، کاری بسیار مشکل و طاقت‌فرسا بود. در طرح میراث فقهی همه آن کتاب‌ها و رساله‌ها به صورت تحقیق شده، در اختیار فقیهان و پژوهش‌گران نهاده می‌شود و بدین‌سان بسیار دشوار منبع‌یابی و استنباط را آسان می‌کند.