آویمیموس، مقلد پرنده

(آویمیموس تلفظ می شود)آویمیموس(به معنای مقلد پرنده) دایناسور تروپود بسیار تندرو، سبك وزن و پرنده مانندی بود كه احتمالا پر داشته است.
● آناتومی:
طول آویمیموس حدود ۳ فوت(۱متر) و …

(آویمیموس تلفظ می شود)آویمیموس(به معنای مقلد پرنده) دایناسور تروپود بسیار تندرو، سبك وزن و پرنده مانندی بود كه احتمالا پر داشته است.

آناتومی:

طول آویمیموس حدود ۳ فوت(۱متر) و وزن آن حدود ۳۳ پوند(۱۵ كیلوگرم) بوده است. آویمیموس،‌پوزه ای بلند و بدون دندان،‌دمی بسیار كوتاه و پاهایی بسیار بلند داشت. در طول بازوان این دایناسور، برآمدگیهای ظریفی وجودداشت. بعضی از دیرینه شناسان تصور می كنند كه احتمالا آنها دارای پرهای لنگری بوده اند.

زمان زیست:

آویمیموس، در دوره كرتاسه پسین، حدود ۸۵ تا ۷۵ میلیون سال قبل می زیسته است.

هوش:

آویمیموس، تروپود تكامل یافته ای بود كه هوش آن(یا EQ كه از روی نسبت مغز به وزن بدن محاسبه می شود) در بین دایناسورها بالا بود.

تغذیه:

آویمیموس، همه چیزخوار بوده است و جانوران كوچك،‌حشرات،‌تخمها و بعضی مواد گیاهی را می خورده است.

تحرك:

آویمیموس، ‌روی دو پای بلند و باریك راه می رفت. این جانور، دایناسوری چابك و فرز بوده و احتمالا می توانسته با سرعت یك شترمرغ، حدود ۴۳ مایل در ساعت(۷۰ كیلومتر در ساعت) بدود.

كشف فسیلها:

چهار نمونه اسكلت ناقص آویمیموس در مغولستان كشف شده است. این فسیلها،‌ در سال ۱۹۸۱، توسط دیرینه شناس روسی، سرجی میخاییلوویچ كورزانونامگذاری شدند.

طبقه بندی:

آویمیموس متعلق است به:

· قلمرو(جانوران)

· شاخه مهره داران(دارای طناب عصبی پشتی هستند كه در مغز خاتمه می یابد)

· رده آركوزاریا(دیاپسیدها با دندانهای سرپیچی و غیره)

· راسته ساریچیا- دایناسورهای جهنده.

· زیرراسته تروپودا- گوشتخواران دو پا.

· روراسته كوئلوروزاریا- درندگان سبك وزن و تندرو با استخوانهای توخالی و مغز بزرگ.

· سوپرخانواده مانیراپتوریفرم- كوئلوزاروسهای تكامل یافته كه دارای استخوان مچ تركیبی هستند.

· خانواده آویمیمیدا.

· جنس آویمیموس.

گونه های پورتنتوسوس(نامگذاری گونه توسط كورزانو،۱۹۸۱).