مشهد میر بزرگ (مرعشی )

آرامگاه میر بزرگ آمل، یکی از بناهای تاریخی مهم و بزرگ مازندران به شمار می رود. ساختمان اصلی بقعهمیر بزرگ متعلق به قرن هشتم هجری قمری است که با طرحی چهار ضلعی ساخته شده بود ، ولی …

آرامگاه میر بزرگ آمل، یکی از بناهای تاریخی مهم و بزرگ مازندران به شمار می رود. ساختمان اصلی بقعهمیر بزرگ متعلق به قرن هشتم هجری قمری است که با طرحی چهار ضلعی ساخته شده بود ، ولی ساختمان کنونی آن به قرن یازدهم هجری و دوره صفوی مربوط می باشد. این بقعه از نظر ویژگی های معماری ، تزئینات ،کاشی کاری نمای داخلی و خارجی خصوصاً سر در ورودی، اهمیت تاریخی دارد.
‌این بقعه که آرامگاه میر قوام الدین مرعشی- سرسلسله سادات مرعشی- است ، صندوق چوبی نفیسی داشت که ‌دراثر آتش سوزی نابود شد و تنها چهار چوب آن باقی مانده است. ‌بر روی این چهارچوب تاریخ ۱۰۳۳ هجری قمری حک شده است. بنای فعلی بقعه در دو طبقه احداث گردیده که با توجه به کثرت اتاق‌ها و شیوه معماری، به احتمال قریب به یقین به ‌عنوان مدرسه، خانقاه، مسجد و غیره مورد استفاده قرار می گرفت . ‌