‌این آبشار از ذوب شدن برف های دائمی کوه "خشم چال" ارتفاعات "اشکورعلیا" سرچشمه می ‌گیرد و پس از طی مسافتی در بالادست روستای "ایج"، از فراز سنگی، روی سنگی دیگر ‌فرو می ریزد، سپس …

‌این آبشار از ذوب شدن برف های دائمی کوه "خشم چال" ارتفاعات "اشکورعلیا" سرچشمه می ‌گیرد و پس از طی مسافتی در بالادست روستای "ایج"، از فراز سنگی، روی سنگی دیگر ‌فرو می ریزد، سپس به صورت آبشارهایی متعدد به عمق دره سرازیر می شود. ویژگی ‌های این آبشار، مقدار زیاد آب آن و فضاهای غار مانند وسیع زیر سنگ های آبشاراست. همچنین می توان به تعداد شاخه ها، چشمه های اطراف، محوطه کنار و بالا‌دست ، چشم انداز یخچال های دائمی "خشم چال"، دره زیبای اشکور، آب و هوای ییلاقی ‌و پوشش گیاهی عطرآگین اطراف آن اشاره کرد که در نوع خودبی نظیر است .‌