حمید سوریان

▪ متولد : ۱۳۶۴/ شهر ری ، دیپلم
▪ قهرمان برتر کشور
▪ رشته ورزشی : کشتی فرنگی
▪ بخشی از مقامهای کسب شده :
- مقام دوم مسابقات جوانان جام قهرمانان ترکیه ( ۱۳۸۱ )
- مقام اول مسابقات جوانان …

متولد :

۱۳۶۴/ شهر ری ، دیپلم

قهرمان برتر کشور

رشته ورزشی :

کشتی فرنگی

بخشی از مقامهای کسب شده :

- مقام دوم مسابقات جوانان جام قهرمانان ترکیه ( ۱۳۸۱ )

- مقام اول مسابقات جوانان جام قهرمانان ترکیه ( ۱۳۸۲ )

- مقام دوم مسابقات جوانان آسیا - قزاقستان ( ۱۳۸۳ )

- مقام دوم مسابقات جام جهانی گرجستان ( ۱۳۸۳ )

- مقام سوم مسابقات جوانان جام جمهوریت ترکیه ( ۱۳۸۴ )

- مقام اول مسابقات جوانان آسیا – کره ( ۱۳۸۴ )

- مقام اول مسابقات جوانان جهان – لیتوانی ( ۱۳۸۴ )

- مقام سوم مسابقات پیتالانسکی لهستان ( ۱۳۸۴ )

- مقام اول مسابقات بزرگسالان جهان – مجارستان ( ۱۳۸۴ )

اخلاقی ترین ورزشکار ازدیدگاه ایشان : مهدی شریبانی