مزداپور

● مزداپور، کتایون ▪ تاریخ و محل تولد : ۱۳۲۲ ش - یزد تلفن: ۸۰۴۸۰۳۷ نمابر: ۸۰۳۶۳۱۷ ▪ تخصص : پژوهشگر ،نویسنده و استاد دانشگاه ▪ آثار : کتابها، تالیفات و گزارشهای تحقیقاتی بسیاری از …

● مزداپور، کتایون ▪ تاریخ و محل تولد : ۱۳۲۲ ش - یزد تلفن: ۸۰۴۸۰۳۷ نمابر: ۸۰۳۶۳۱۷ ▪ تخصص : پژوهشگر ،نویسنده و استاد دانشگاه ▪ آثار : کتابها، تالیفات و گزارشهای تحقیقاتی بسیاری از وی به چاپ رسیده است، که می توان موارد زیر را نام برد: شایست ناشایست ، آوانویسی و ترجمه از متن پهلوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ۱۳۶۹ - کتاب سال و برنده جایزه دانشگاه الزهرا تهران گویش بهدینان شهر یزد ، تهران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطاعات فرهنگی ، ۱۳۷۴ - برنده جایزه سال پژوهش فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در سال ۱۳۷۵ خورشیدی داستان گرشاسب، ترجمه از متن خوانده نشده پهلوی دلیله محتاله و مکر زنان مادیان هزار دادِستان برگزیده شاهنامه آقای سعید بخارایی به کوشش ایشان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،۱۳۸۲ نمونه نخستین زایش و رشد قهرمان - طرح پیشنهادی در تحلیل ساختاری شاهنامه زند فرگرد وندیداد ، ترجمه از متن پهلوی زرتشتیان ، دفتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،۱۳۸۲ و بیش از ۷۰ مقاله (رسم نیاکان ، هدیش و خواجه خضر ، افسانه پری ، خانواده باستانی ایران، روز اورمزد و ماه فروردین و ۰۰۰ ) در نشریه های چیستا ، آینده ، فرهنگ ، زنان ، فروهر ، زنده رود ▪ زندگی نامه : کتایون مزداپور دخت دینیار و شیرین در اول فروردین ۱۳۲۲ خورشیدی در شهر یزد و در خانواده ای زرتشتی زاده شد . دوره های ابتدایی و متوسطه را در مدرسه های گیو و انوشیروان دادگر گذرانید و دیپلم خود را در رشته ادبیات از دبیرستان همایون تهران گرفت. کتایون همواره از دانش آموزان ممتاز به شمار می رفت بطوریکه پی در پی در سالنامه مدارس زرتشتیان از وی نام برده می شد . دکتر مزداپور دوره کارشناسی خود را در سال ۱۳۳۹ خورشیدی و در رشته علوم اجتماعی آغاز و در سال ۱۳۴۴ خورشیدی با ارایه پایان نامه "لغتهای اجتماعی سیاستنامه" به پایان رسانید . وی مقطع کارشناسی ارشد را در رشته زبانشناسی همگانی و زبانهای باستانی در سال ۱۳۴۹ آغازنمود . زنده یاد استاد مهرداد بهار و استاد علی اکبر جعفری کسانی بودند که راهنمایی وی را در این دوره به عهده داشتند . عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد وی رساله تحقیقی با عنوان فریدون در شاهنامه بود. وی در ادامه موفقیتهای خود در دکترای رشته زبانشناسی همگانی و زبانهای باستانی پذیرفته و در سال ۱۳۵۹ خورشیدی با پایان نامه تحقیقاتی گرشاسب فارغ التحصیل شد دکتر کتایون مزداپور یکی از پژوهشگران برجسته ایران در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی است که در مراکز مختلف، فعالیتهای علمی گوناگونی را انجام می دهد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود : کارشناس پژوهش در وزارت کار و امور اجتماعی پژوهشگر در فرهنگستان زبان ایران پژوهشگر در فرهنگستان ادب وهنر ایران پژوهشگر در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تدریس در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منابع : منزلگاه یتااهو