محمد علی سپانلو

محمد علی سپانلو در سال ۱۳۱۹ در تهران به دنیا آمد پدرش کارمند بود دبستان و دبیرستان را در تهران پایان برد وارد دانشگاه حقوق شد و لیسانس گرفت بعد از سربازی با پرتو نوری علا خواهر …

محمد علی سپانلو در سال ۱۳۱۹ در تهران به دنیا آمد پدرش کارمند بود دبستان و دبیرستان را در تهران پایان برد وارد دانشگاه حقوق شد و لیسانس گرفت بعد از سربازی با پرتو نوری علا خواهر دوستش اسماعیل ازدواج کرد و کنون دو فرزند به نامهای سندباد و شهرزاد دارد سپانلو تا کنون شغل دولتی نداشته و خصوصی کار میکرده در سالهای پس از انقلاب چندی در دانشکده ها تدریس می کرد ● دفترهای شعر ▪ آه بیابان طرفه ۱۳۴۲ ▪ خک طرفه ۱۳۴۴ ▪ رگبارها طرفه ۱۳۴۶ ▪ پیاده رو ها بامداد ۱۳۴۷ ▪ سندباد غایب متین ۱۳۵۲ ▪ هجوم روزبهان ۱۳۵۶ ▪ نبض وطنم را میگیرم زمان ۱۳۵۷ ▪ خانم زمان تیراژه ۱۳۶۶ ▪ ساعت امید پیک فرهنگ ۱۳۶۸ ▪ ژالیزیانا آگه ۱۳۸۱