محمد علی سپانلو

محمد علی سپانلو در سال ۱۳۱۹ در تهران به دنیا آمد پدرش کارمند بود دبستان و دبیرستان را در تهران پایان برد وارد دانشگاه حقوق شد و لیسانس گرفت بعد از سربازی با پرتو نوری علا خواهر …

محمد علی سپانلو در سال ۱۳۱۹ در تهران به دنیا آمد پدرش کارمند بود دبستان و دبیرستان را در تهران پایان برد وارد دانشگاه حقوق شد و لیسانس گرفت بعد از سربازی با پرتو نوری علا خواهر دوستش اسماعیل ازدواج کرد و کنون دو فرزند به نامهای سندباد و شهرزاد دارد

سپانلو تا کنون شغل دولتی نداشته و خصوصی کار میکرده در سالهای پس از انقلاب چندی در دانشکده ها تدریس می کرد

دفترهای شعر

آه بیابان طرفه ۱۳۴۲

خک طرفه ۱۳۴۴

رگبارها طرفه ۱۳۴۶

پیاده رو ها بامداد ۱۳۴۷

سندباد غایب متین ۱۳۵۲

هجوم روزبهان ۱۳۵۶

نبض وطنم را میگیرم زمان ۱۳۵۷

خانم زمان تیراژه ۱۳۶۶

ساعت امید پیک فرهنگ ۱۳۶۸

ژالیزیانا آگه ۱۳۸۱