تئودور هرتسل

تئودور هرتسل روزنامه نگار اتریشی که جنبش صهیونیست را تاسیس کرد دوم ماه مه ۱۸۶۰ در مجارستان که در آن زمان قلمرو امپراتوری اتریش بود به دنیا آمد. وی از جانب روزنامه ای در وین که …

تئودور هرتسل روزنامه نگار اتریشی که جنبش صهیونیست را تاسیس کرد دوم ماه مه ۱۸۶۰ در مجارستان که در آن زمان قلمرو امپراتوری اتریش بود به دنیا آمد. وی از جانب روزنامه ای در وین که در آن کار می کرد مامور شد به پاریس برود و گزارش محاکمه دریفوس را تهیه کند و به اتریش بفرستد.

هرتسل در آنجا متوجه احساسات خصمانه نسبت به یهودیان شد و به این نتیجه رسید که یهودیان باید برای خود کشوری داشته باشند و این کشور نمی تواند در اروپا باشد. وی پس از انتشار کتابی تحت عنوان « کشور یهود » برای رسیدن به این هدف جنبش صهیونیست را تاسیس و نخستین کنگره جهانی یهودیان را در ۱۸۹۶ در سویس بر گزار کرد و از سال بعد به صورت یک سازمان دائمی در آورد ، خود رئیس آن شد و تا پایان عمر همچنان رئیس آن بود.

جسد هرتسل در سال ۱۹۴۹ به اورشلیم انتقال داده شد و در این شهر مدفون گردید.