ولتر محقق بزرگ فرانسوی

روز بیست و یکم نوامبر سال ۱۶۹۴ میلادی ، کودکی در پاریس به دنیا آمد، که او را (((ژان فرانسواماری ))) نام نهادند.. او میل زیادی به یادگیری داشت ، کتابهای زیادی می خواند و از همان دوران …

روز بیست و یکم نوامبر سال ۱۶۹۴ میلادی ، کودکی در پاریس به دنیا آمد، که او را (((ژان فرانسواماری ))) نام نهادند.. او میل زیادی به یادگیری داشت ، کتابهای زیادی می خواند و از همان دوران کودکی شعر می سرود و به کارهای ادبی می پرداخت . با اینکه پدرش این کارها را به صلاحش ‍ نمی دانست ، ولی او زیر بار نمی رفت و بیشترین وقت خود را صرف ادبیات می نمود. او تحصیلات مقدماتی را در یکی از مدارس پاریس به پایان رسانید، ژان بر خلاف میل پدر، نویسندگی را پیش گرفت و نام ولتر را برای خود برگزید. ولتر که از دوران کودکی ، روح عصیان گری در نهادش نمایان بود، در سال ۱۷۱۸ میلادی ، اولین تراژدی خود را منتشر ساخت .سپس منظومه ای انتقادآمیز درباره اعضاء آکادمی و نویسنده ای که جایزه مقام اول را گرفته بود، سرود و همراه با مقالاتی آکنده از انتقاد و نیشخندی که در چندین روزنامه می نوشت ، شهرت فراوانی یافت ، از اینکه در یک مقاله و چند شعر خود، به شدت نایب السلطنه را مورد حمله قرار داده بود، دستگیر و زندانی شد. مدت یازده ماه در زندان بود که با تلاش دوستان و هوادارانش رهایی یافت .در زندان به قدری ضعیف شده بود، که دیگر به آدم شباهت نداشت ، در عین حال از استحکام و مقاومت روحی برخوردار بود. دو سال بعد، حکومت فرانسه ، ولتر را به عنوان اخلالگر برای بار دوم روانه زندان نمود، اما مدتی نگذشت که از زندان آزاد گردید، مشروط بر اینکه خاک فرانسه را ترک نماید.ولتر ناچار در سال ۱۷۲۶ میلادی رهسپار انگلستان گردید و سه سال بعد با کسب اجازه ورود به خاک فرانسه بازگشت .این نویسنده توانا در سال ۱۷۳۰ مجموعه ای تحت عنوان نوشته هائی چند درباره ملت انگلیس منتشر ساخت ، که مردم فرانسه را سخت تحت تاثیر قرار داد. در سال ۱۷۶۲ میلادی حوادثی رخ داد، که ولتر عدالت خواه را بر آشفته ساخت و علیه کلیسا و حکومت وقت ، که با قضاوت های دژخیم صفت ، جنایاتی را مرتکب می شدند، برخاست .ولتر با دفاع از بی گناهانی که به دست کلیسا و حکومت شکنجه شده ، یا به قتل می رسیدند، کاری کرد که وجدان مردم اروپا را بیدار ساخت .او با انتشار نامه های فلسفی خود، همه سازمانهای حکومت و کلیسا را به انتقاد می گرفت و بی پروا خرافات و جنایات آنان را رو می کرد.به مسیحیت متعصب می تاخت ، نابکاری های آنان را آشکار می نمود، به ستمکاران یورش می برد و اما تعجب اینجاست که در ورای این نبردها و ستیزها، ولتر دیگری نهفته بود، ولتری نوعدوست و نوعپرور و مسلمان !! روح جستجوگر ولتر، او را بر آن داشت که به مطالعه اسلام نیز قناعت ننماید و بکوشد تا مسلمانان را از نزدیک ببیند و با آنان درباره اسلام گفتگو کند. ولتر مشاهدات خود را در این باره چنین شرح می دهد: در بورس لندن ، پیروان محمد (ص ) را دیدم که با یهودیان و مسیحیان چنان رفتار می کردند، که گوئی از یک دین بودند و با هم هیچ اختلافی نداشتند. مسلمانان به کسی بی دین می گفتند که ادعای ورشکستگی نماید و دیون خود را نپردازد. ولتر آرزو داشت که زبان عربی را فرا گیرد، تا بتواند مستقیما به متون اصلی اسلام مراجعه نماید و آئین اسلام را از خلال روایات و آیات بشناسد.او با گانی یه استاد زبان اسلامی دانشگاه آکسفورد آشنا شد و آن چنان در مطالعه و تحقیق دین اسلام غرق گردید، که حتی در انجام وظائف اجتماعی خود و ارتباط با دوستانش قصور می ورزید. ولتر از مجموعه مطالعاتش چنین نتیجه می گیرد که دین اسلام ، نه تنها شیطانی نیست ، بلکه بر خلاف گفته متعصبین مسیحی ، منطق بر موازین عقلی می باشد و به دین مسیح بسیار نزدیک و از نظر تاریخی تکامل یافته تر هم هست . بر اثر پشتکار و تلاش ولتر، شکاف عمیقی که قرن های متمادی ، مسلمانان و مسیحیان را از هم جدا کرده بود، پر شد و اهل کتاب ، بین خود و پیروان حضرت محمد (ص ) نوعی خویشاوندی احساس کردند. ولتر در یکی از آثارش ، با خدا چنین سخن می گوید: (((پروردگارا! ای خدائی که به درگاهت پناه آورده ام ! از فراز آسمان ها، صدای نالان و صمیمانه ام را بشنو، که بی دینی من ، نباید تو را ناپسند افتد. اینان تو را ستمکار می دانند، ولی من در تو خدائی مهربان می جویم . من مسیحی نیستم ، زیرا می خواهم تو را بهتر دوست داشته باشم .))) او مدت بیست سال درباره اسلام مطالعه و تحقیق نمود و در بیش از سی کتاب خود، پیوسته محمد (ص ) را ستود و فضیلت نوعدوستی و آسان گیری پیروان او را و سادگی و بی پیرایگی مسلمانان واقعی را تبلیغ کرد و با خشمی جنون آمیز علیه تثلیت مسیحیت و تعصب پیروانش مبارزه نمود، زیرا اسرار مسیحیت را مغایر موازین عقلی می دانست و اصول دین اسلام را مطابق با موازین عقلی و جوابگوی فطرت خداشناسی انسان ها می دانست . ولتر افسانه های ضد اسلامی مسیحیان را برای همیشه به خاک سپرد و بالاخره پس از یک عمر پرماجرا، روز سی ام ماه مه سال ۱۷۷۸ میلادی در ۸۵ سالگی چشم از جهان فرو بست . بیش از چند سال نگذشته بود، که انقلاب کبیر فرانسه در گرفت ، انقلابی که ولتر، یکی از آتش افروزان آن بود. انقلابیون در سال ۱۷۹۱ میلادی ، جسد ولتر را از خارج پاریس آوردند و بر روی ویرانه های زندان باستیل ، که روزگاری ولتر در آن محبوس بود، نهادند. از آثار مهم و متعدد ولتر می توان ، کتاب های (((کاندید میکرو مگاس )))،(((نامه های فلسفی ))) و (((تاریخ جدید تمدن ))) را نام برد.