دکتر پرویز دوامی

▪ دکتر پرویز دوامی
▪ سال و محل تولد : ۱۳۲۰ تهران
▪ رشته تخصصی : مهندسی متالورژی
▪ فعالیت ها :
- اخذ دکترای متالورژی و شروع به تدریس در دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
- …

دکتر پرویز دوامی

سال و محل تولد :

۱۳۲۰ تهران

رشته تخصصی :

مهندسی متالورژی

فعالیت ها :

- اخذ دکترای متالورژی و شروع به تدریس در دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف

- ریاست دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف تا سال ۱۳۵۷

- ریاست تعدادی از انجمن ها و جوامع علمی مهندسی متالورژی

- رییس مرکز پژوهش متالورژی رازی از سال ۱۳۶۳ تاکنون

- دریافت چندین لوح سپاس و تقدیر بابت اختراعات و ابداعات در زمینه علم مهندسی متالورژی

- عضو هیئت تحریریه چندین نشریه معتبر فنی داخل و خارج از کشور

- عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری ا سلامی ایران

- برگزیده شده به عنوان چهره ماندگار عرصه علم مهندسی متالورژی در دومین همایش چهره های ماندگار سال ۱۳۸۱

آثار :

- تألیف بیش از ۹ کتاب و ارائه دهها مقاله در مجلات معتبر علمی داخل و خارج کشور