استاد محمد رضا حکیمی

استاد محمد رضا حکیمی در سال ۱۳۱۴ شمسی در مشهد زاده شد. پدرش مرحوم حاج عبدالوهاب حکیمی از متشرعان و محترمین بازار مشهد بود. استاد حکیمی در سال ۱۳۲۰ ابتدا راهی مکتب و سپس مدرسه …

استاد محمد رضا حکیمی در سال ۱۳۱۴ شمسی در مشهد زاده شد. پدرش مرحوم حاج عبدالوهاب حکیمی از متشرعان و محترمین بازار مشهد بود. استاد حکیمی در سال ۱۳۲۰ ابتدا راهی مکتب و سپس مدرسه گردید و در سال ۱۳۲۶ به حوزه علمیه خراسان وارد شد و بیست سال به علم اندوزی و خودسازی پرداخت. ایشان در طی این مدت به فراگیری دروس مقدمات و سطح و بعد از آن به درس خارج پرداخت و در کنار آن سالیان درازی به تحصیل فلسفه و کلام، همت گماشت و ادبیات عرب را نزد شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری فرا گرفت. استاد حکیمی همچنین از محضر استادانی همچون آیت الله شیخ مجتبی قزوینی خراسانی، آیت الله العظمی سید محمد هادی میلانی و آیت الله میرزا احمد مدرس یزدی بهره ها برد، و جهت فراگیری نجوم، تقویم و برخی علوم دیگر به محضر استادانی چون حاج شیخ اسماعیل نجومیان، حاج سید ابوالحسن حافظیان و حاجی خان مخیری و ... شتافت، در سال ۱۳۴۸، اجازه اجتهاد را از شیخ آقا بزرگ تهرانی دریافت داشت.

استاد محمدرضا حکیمی که خود از «مرزبانان حماسه جاوید» است، در طول چند دهه نسل معاصر را با عمق اندیشه و گستردگی آثار مردان با فضیلت آشنا نموده و با نگارش ده ها کتاب – که گاه شمارگان آنها به صد هزار رسیده است – مخاطبین خود را به سرچشمه زلال وحی نزدیک کرده است.

برخی از آثار ایشان بدین شرح است:

بعثت، عید غدیر، عاشورا، مهدی، خورشدی مغرب، کلام جاودانه، قیام جاودانه، الحیاه (دایره المعارف بزرگ اسلامی) مکتب تفکیک، فریاد روزها، جهش ها، بیدارگران اقالیم قبله، امام در عینیت جامعه، هویت صنفی روحانی، حماسه غدیر، ادبیات و تعهد در اسلام، دانش مسلمین، حماسه مرزبانان جاوید و ...