مونوریل چیست؟

مونو ریل یا تک ریل ، ترن هایی هستند که فط بر روی یک ریل حرکت می کنند.ریل بر روی زمین محکم شده است و ترن با چرخ های خود بر روی این ریل که درست در مرکز ترن قرار دارد حرکت می کند.ترن های …

مونو ریل یا تک ریل ، ترن هایی هستند که فط بر روی یک ریل حرکت می کنند.ریل بر روی زمین محکم شده است و ترن با چرخ های خود بر روی این ریل که درست در مرکز ترن قرار دارد حرکت می کند.ترن های تک ریل در بعضی از شهرها به جای ترن های زیر زمینی مورد استفاده قرار می گیرند . به همین دلیل از آنها در جاده های اصلی استفاده می شود. این ترن ها فضای زیادی را اشغال نمی کنند.

anafilaksi.blogfa.com/post-۱۶.aspx