آفتاب

منطق

منطق

نمایش ۱ تا 25 از ۳۸۹ مقاله
مولف در ابتدا پیرامون هدف همه اندیشمندان و منطق‌دانان که همان((چگونگی کناره‌گیری از خطا))ست سخن به میان می‌آورد بعد از آن بحث خود را پیرامون تحول اندیشه منطق آغاز و سپس به شرح منطق افلاطون می‌پردازد .او در همه مباحث, میان اسلام و مکتب‌های دیگر قیاس برقرار کرده و پیچیدگی‌های فلسفه کهن و نوین را برشمرده است .مطالب کتاب با سخن از شیوه‌های پژوهش تاریخ و آرائ...

در این نوشتار متن اصلی کتاب 'المخلص' اثر 'فخرالدین رازی' (544 ـ 660) به زبان عربی تصحیح گردیده است. 'المخلص به شیوه الاشارات بوعلی و در سه دانش منطق, طبیعی و الهیات تدوین شده است. منطق المخلص به شیوه منطق نگاری دو بخشی است فخر در دیگر آثار خود.... تحلیل دیدگاه‌های خاص خود را به این کتاب ارجاع می‌دهد. قلم فخر, روان, خالی از صعوبت و در عین حال گزیده نویس است.....کتاب, به شیوه 'اشارات بوعلی' تدوین شده است: 'روی آورد فخر در این اثر ارایه نظام سازگار از منطق با پیروی از نظام دو بخشی ابن سیناست, اما ملاحظات انتقادی و تکمیلی فراوانی را در خصوص آرای بوعلی می‌آورد. در اثبات مسائل منطقی به دو طریق حجت (برهان) و استقرا عطف توجه دارد و در ارائه برهان ابتدا طریق 'ان' را اخذ می‌کند و آن گاه به بیان 'لم' اشاره می‌نماید. در پاره‌...کتاب مشتمل بر سه مقاله از 'نیکولاس رشر 'است که در آن ابداعات منطقیون مسلمان با رویکردی تاریخی ـ تطبیقی معرفی شده است .مقاله اول, تاریخچه‌ای اجمالی از سیر منطق در جهان اسلام است که در آن به ریشه‌های یونانی آن اشاره شده و بر نوآوری‌های این دوره از تاریخ منطق توجه گردیده است .در مقاله دوم, منطق شرطی 'ابن سینا 'معرفی شده است' .رشر 'در این مقاله, علاوه بر پی‌جویی...کتاب حاضر, ترجمه و شرح منطق مرحوم مظفر( 1384ـ 1322ه.ق) است که درباره اصول منطق نگارش یافته است .مترجم کتاب, عبارات را ابتدا ترجمه, سپس شرح آن را همراه با جداول و تمرین‌های مختلف عرضه داشته است .مترجم گاه اشعاری از((ملا هادی سبزواری)) در باب موضوع مورد نظر, آورده است .این کتاب برای طلاب حوزه‌های علمیه تدوین شده است .

کتاب حاضر که با استفاده از مثال‌های کاربردی و تمرین نگاشته شده مشتمل است بر مباحث علم منطق, اعم از: 'مفاهیم و کلیات منطق, معرفت شناسی و اقسام علوم', 'استقلال', 'برهان و جدل' و 'مطالعه و تفکر انتقادی'.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۸۹ مقاله