آفتاب

زبان

زبان

نمایش ۱ تا 25 از ۶ مقاله


این کتاب ترجمه بخشی از چاپ سوم مجموعه وسیع 'روان‌شناسی اجتماعی' (of Social Psychology Handbook)است که در آن از کاربرد زبان توسط سخنگویان آن, نیز نقش مخاطبان یا شنوندگان, سخن به میان می‌آید .نگارنده در کتاب تصریح می‌کند که 'زبان وسیله‌ای است در فرآیندهای اجتماعی و این که خود در جریان همین فرآیندها شکل می‌گیرد...عامل‌های اجتماعی در کاربرد زبان اساسی و ضروری...هدف از نگارش این مجموعه, آشنایی مخاطب با تنوع زبان‌های رایج دنیاـ چه در تقسیمات جغرافیایی و چه از نظر ساختار درونی یا نقش فرهنگی ـ است .مقدمه کتاب شامل موضوعاتی است همچون :دورنمای زبان در پایان قرن بیستم, تقسیم‌بندی زبان‌ها براساس قاره‌های مختلف, زبان‌هایی که دارای بیشترین گویش روان در دنیا هستند, زبان‌های رسمی دنیا, و گروه‌های زبانی .نویسنده در بخش نخستی...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶ مقاله