آفتاب

منطق

منطق

نمایش ۱ تا 25 از ۳۸۹ مقاله
در این تالیف، مطالب مندرج در مغنی‌الادیب که مربوط به صرف و نحو زبان عربی است، به زبان ساده و در قالب نمودار فراهم آمده است.

مولف در این رساله، به رغم لحن متشرعانه و توجه‌اش به 'نقل' از 'عقل' بهره می‌گیرد و آیات فراوانی را در دفاع از عقل شاهد می‌آورد و شرف آدمی را به 'علم' می‌داند و لذت نفس را در معقولات می‌داند. وی در پی نشان دادن بهترین علوم ـ که در نظرش همان 'علم آخرت' است، و به نسبت علوم با سعادت دیدار حق تعالی ـ به دو گونه رده‌بندی قایل شده است. در گونه‌ی نخست، از 'علم مفید د...مولف در این مجموعه برخی مسائل و موضوعات علم منطق و احیانا، علم فلسفه را به زبان عربی مطرح نموده هم‌چنین آرا و دیدگاه‌ منطقیون را بیان کرده و به نقد و بررسی آن‌ها پرداخته است. پایان کتاب با عنوان 'مخالطات' نیز شامل نقد و دیدگاه‌ها و استشهادات منطقی است.این کتاب به زبان عربی مشتمل بر تجزیه و تحلیل پایه‌های علم منطق درباره‌ی مساله‌ی 'استقرا' از دیدگاه آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر است که نویسنده با بهره‌گیری از مباحث دکتر سروش در زمینه‌ی مبحث یاد شده، و ضمن بیان دیدگاه شهید صدر، به نقد و بررسی دیدگاه دکتر سروش پرداخته است.این کتاب به زبان عربی شامل تجزیه و تحلیل منطق استقرا و مساله‌ی احتمال در منطق عملی است که نویسنده ضمن بیان آن به این مباحث پرداخته است: استقرا پیش از نظریه‌ی احتمال، نظریه‌ی احتمال (در دو فصل)، و نظریه‌ی احتمال و دلیل استقرایی.در كتاب پاره‌اي از مسائل علم منطق به زبان عربي تشريح شده است. مصحح در پاورقي كتاب موضوعات اصلي متن را توضيح مي‌دهد. كتاب حاضر داراي اين مباحث است: الفاظ و دلالات، كليات خمس (جنس، نوع، فصل، خاصه و عرض عام) تعريف، قضايا و حجيت و دليل.<br>در اين كتاب، باب بيشاپ ـ با نام مستعار آقاي تاجيك از راديو ملي ايالات متحده‌ي آمريكا ـ مباحث علمي و فلسفي فراواني را در باب منطق فازي يا سايه‌هاي واقعيت، مطرح مي‌سازد. بر طبق اين نظريه، وي طبعيت حقيقي عالم را لاتغير دانسته و مي‌گويد كه تنها ادراكات ما از اين حقيقت غايي است كه دچار تغيير شده‌اند. براي نمونه در زمان بطليموس، تصور بر اين بوده كه زمين در مركز عا...

كتابت حاضر كه در خصوص علم منطق به زبان عربي نوشته شده اين مباحث را شامل مي‌شود: مقدمه‌ايي درباره‌ي تعريف منطق و فايده و هدف و غرض و موضوع آن، تصور و تصديق، مباحث الفاظ، مباحث كلي و جزئي، نسبت‌هاي چهارگانه، كليات خمس، ذاتي و عرضي، تعريف و اقسام آن، مبحث قضايا، احكام قضايا، مباحث حجيت و سرانجام صناعات خمس. <br>

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۸۹ مقاله