پلک‌ها از سطح به عمق از پوست، حفره‌دار سست، عضله حلقوى چشم، تارس و بالاخره ملتحمه پلکى تشکيل شده‌اند. عضله حلقوى چشم سه قسمت دارد که قسمت اربيتال آن مسئول بستن محکم چشم و دو قسمت پره سپتال و پره‌تار سال آن در پمپ اشکى شرکت مى‌کنند. يک چين عميق معمولاً در وسط پلک فوقانى سفيد پوستان وجود دارد که نشان‌دهندهٔ محل اتصال تارهاى عضله بالابرنده است. اين چين در افراد آسيائى بسيار پائين‌تر است يا اصلاً وجود ندارد. با گذشت سن پوست نازک پلک‌ فوقانى روى چين پلکى آويخته مى‌شود و ممکن است در تماس با مژگان قرار گيرد. همچنين پيرى باعث نازک شدن سپتوم اربيتال مى‌شود و بالشتک‌هاى چربى زير آنرا آشکار مى‌کند. کانتوس خارجى ۱-۲mm بالاتر از کانتوس داخلى است و هنگام نگاه کردن به بالا کمى بالا مى‌رود.