آمبولى هوا

اين عارضه ممکن است در حين وارد کردن کاتتروريدى يا پس از آن رخ دهد. هواى آمبوليزه شده وارد دهليز راست مى‌شود و از پر شدن کامل آن جلوگيرى مى‌کند. علائم اين عارضه عبارتند از افت فشار خون، اتساع وريد ژوگولار، و تاکى‌کاردي. با قراردادن بيمار در وضعيت ترندلنبرگ در هنگام ايجاد راه وريدى مرکزى مى‌توان از اين عارضه جلوگيرى نمود. درمان فورى با آسپيراسيون هوا توسط سرنگ انجام مى‌شود. در صورت عدم موفقيت، بايد بيمار طورى قرار گيرد که طرف راست او بالا و سرپائين باشد. اين وضعيت به تخليه هوا از دهليز راست و بازگشت گردش خون به‌حالت طبيعى کمک مى‌کند.

نکروز ايسکميک انگشت

براى مانيتورينگ دائمى فشارخون شريانى در هنگام جراحى و در ICU بايد از شريان راديال يا فمورال استفاده کرد. گاهى به‌دنبال استفاده از کاتتر در شريان راديال، نکروز ايسميک انگشت ايجاد مى‌شود. اين عارضه جدي، با اطمينان از باز بودن شريان اولنار قبل از استفاده از شريان راديال (توسط تست آلن) و تعويض محل ورود کاتتر هر ۳ يا ۴ روز، قابل پيشگيرى مى‌باشد. بعد از خارج کردن کاتتر شرياني، بايد براى جلوگيرى از ايجاد سودوآنوريسم شرياني، از پانسمان فشارى استفاده شود.

عوارض قلبى - ريوى

پارگى دهليز راست به‌ەمراه تامپوناد قلبي، در ارتباط با استفاده از راه وريدى مرکزى مشاهده شده است. عوارضى که مربوط به استفاده از کاتتر Swan-Ganz مى‌باشند، عبارتند از پارگى قلب (معمولاً دهليز راست)، گره خوردن کاتتر درون قلب و ديس‌ريتمى قلبى.

فلبيت

فلبيت يکى از مهم‌ترين علل تب پس از سومين روز بعد از عمل مى‌باشد. ترياد و علائم تورم، ادم و حساسيت، براى فلبيت تشخيصى است. بهترين راه جلوگيرى از اين عارضه رعايت روش‌هاى ضدعفونى هنگام قراردادن کاتتر وريدي، تعويض مکرر کاتتر (هر ۷۲-۴۸ ساعت)، و تغيير محل تزريق (هر ۴ روز)، مى‌باشد. به‌خاطر اينکه فلبيت در کانولاسيون وريدهاى پا بسيار شايع است، بايد از وريدهاى پا فقط در صورت غيرقابل دسترس بودن وريدهاى دست استفاده شود. درمان مناسب، خارج کردن کاتتر است.

فلبيت چرکى

ممکن است به‌علت وجود يک ترومبوز عفونى در اطراف کاتتر ايجاد شود. شايع‌ترين ارگانيسم‌هاى مسئول، استافيلوکوک‌ها مى‌باشند. علائم موضعى التهاب همواره وجود دارند و ممکن است از محل ورود کاتتر چرک خارج شود. تب بالا و گشت مثبت خون در اکثر موارد ديده مى‌شود. درمان عبارت است از خارج نمودن وريد درگير، به‌صورتى که در قسمت پروگزيمال از بعد از شروع اولين کولترال باز قطع شود زخم بايد باز بماند.