افراد مبتلا به بيمارى قند براى کشف تغييرات عروق خونى شبکيه که مى‌تواند به کورى منجر شود، بايد به‌طور منظم معاينه شوند. اين مسئله به‌ويژه در بيمارى قند جوانان و بيمارى قند وابسته به انسولين شديد است (به مبحث اختلالات بخش درون‌ريز لوزالمعده ـ بيمارى قند ”ديابت“ مراجعه کنيد) بيمارى شبکيّه در اثر نشت از مويرگ‌ها و خونريزى داخل شبکيه ايجاد مى‌شود و به‌تدريج منجربه کاهش بينائى مى‌گردد.


علائم بيمارى شبکيه در اثر بيمارى قند عبارتند از تيرگى و تارى ديد، نقاط کور و افزايش تعداد اشياء شناور (به مبحث لکه‌ها و اشياء شناور مراجعه کنيد) اگر بيمارى قند مهار نشود نهايتاً به کورى مى‌انجامد.

درمان

درمان شامل مهار بيمارى قند و کاهش فشار خون در صورت بالا بودن آن است. اگرچه بروز تغييرات در شبکيه متوقف مى‌شود ولى قابل برگشت نيست. در برخى از موارد شديد بيمارى درمان توسط اشعهٔ ليزر و جراحى ممکن است مؤثر باشد. با عدسى‌هاى دوربين براى ديد دور، عدسى‌هاى ريزبين، عدسى‌هاى ذره‌بيني، و ذره‌بين‌هاى الکترونيکى براى ديد نزديک مى‌توان به بهبود کيفيت بينائى کمک کرد.