تومورهاى روده کوچک نسبتاً نادر هستند و اکثراً خوش‌خيم هستند. سرطان‌هاى رودهٔ کوچک حتى نادرتر هستند و تا گسترش يافتن خود علائم اندکى ايجاد مى‌کنند که عبارتند از: کاهش وزن، خستگي، و گاهى مدفوع سياه يا خوني.


يک تومور نادر رودهٔ کوچک به‌نام تومور کارسينوئيد هورمون‌هائى توليد مى‌کند که باعث برافروختگي، تورم و آبريزش چشم‌ها، خس‌خس سينه و اسهال شديد مى‌شود.

درمان

در حال حاضر بهترين روش درمان تومورهاى رودهٔ کوچک برداشتن از طريق جراحى و شيمى‌درمانى است.