رودهٔ کوچک يک لولهٔ گوارشى مهم است که از معده تا رودهٔ بزرگ امتداد دارد. اندازهٔ آن حدود ۱۶ فوت (حدود ۵ متر) است و عضوى است که از طريق آن اکثر مواد مغذّى جذب و داخل جريان خون مى‌شوند.طول رودهٔ بزرگ (کولون) حدود ۵ فوت (۵/۱ متر) است و عمدتاً مسئول جذب آب و ذخيرهٔ مواد هضم نشده است تا آنها را از طريق راست روده از بدن دفع کند. مشکلات گوناگون و وسيعى ممکن است روده‌ها را مبتلا کند که هيچ يک به اندازهٔ اختلالات کارکردى (يعنى تغيير در کارکرد روده مثل اسهال، يبوست و وجود گاز بيش از حد در روده‌ها) شايع نيست.