از برانکارد براى انتقال مصدومى که حال وى وخيم است يا شديداً صدمه ديده به آمبولانس يا جائى نظير آن استفاده مى‌شود تا خطر بدتر شدن حال مصدوم يا بيشتر آسيب ديدن وى به حداقل برسد. برانکارد داراى انواع مختلف است: برانکارد استاندارد؛ ديرک و برزنت؛ برانکار تاشو؛ برانکارد شکسته‌بندي؛ برانکارد نيل رابرتسون و برانکارد پاراگارد.


از اکثريت برانکاردها مى‌توان براى انتقال مصدوم با هر نوع جراحتى استفاده نمود و بايد به اندازهٔ کافى سفت و محکم باشد تا بتوان با آن مصدوم‌هائى را که ستون فقرات آنها آسيب ديده حمل نمود، بدون آنکه به تخته‌هاى اضافى نياز باشد. بايد قسمت‌هاى مختلف برانکارد را قبل از اينکه مورد استفاده قرار گيرد آزمايش نمود.

آزمايش يک برانکارد

براى آنکه مطمئن شويد که برانکارد مى‌تواند وزن مصدوم را تحمل کند يک نفر بايستى روى برانکارد بخوابد. و ابتدا يک سر برانکارد و سپس سر ديگر برانکارد را بايد بلند کنيد و پس از آن با کمک يک نفر ديگر هر دو سر برانکارد را بگيريد و همزمان آن را بلند کنيد.


- توجه:

اگر امکان داشته باشد اين آزمايش را قبلاً انجام دهيد، نه جلوى چشم مصدوم.

برانکارد استاندارد

برانکارد ”استاندارد“ يا فرلى (Furley) از ديرک‌ها، دسته‌ها، ميله‌هاى تاشونده، پايه‌ها و بستر برزنتى تشکيل شده است. ميله‌هاى تاشونده امکان باز و بسته شدن برانکارد را فراهم مى‌سازند. به‌هنگام بسته بودن برانکارد، ديرک‌ها نزديک هم قرار مى‌گيرند و بستر رو به بالا تا مى‌خورد و به‌وسيله دو تسمه، ميله‌هاى تاشونده بسته مى‌شوند. از اين تسمه‌ها براى بستن مصدوم‌هائى که دچار شکستگى شده‌اند و روى برانکارد آرميده‌اند، استفاده مى‌گردد.- بازکردن برانکارد:

۱. برانکارد را به پهلو قرار دهيد به‌طورى که پايه‌ها رو به شما باشد و سگک يا قلاب نگهدارندهٔ تسمه‌ها را بالا بگيريد. تسمه‌ها را باز کنيد.


۲. با پاشنهٔ پا ميله‌هاى تاشونده را فشار دهيد تا کاملاً باز شود و سپس برانکارد را روى پايه‌ها قرار دهيد.- بستن برانکارد:

۱. برانکارد را به پهلو قرار دهيد به‌طورى که پايه‌هاى آن رو به شما باشد و سگک يا قلاب نگهدارندهٔ تسمه‌ها در بالا قرار گيرد. با پاشنهٔ پا مفصل ميلهٔ تاشونده را به سمت داخل فشار دهيد تا آزاد شود.


۲. ديرک‌ها را به‌هم نزديک کنيد و بستر را از لاى آنها بيرون بکشيد و آن را به‌صورت منظم و مرتب روى ديرک‌ها تا کنيد و ديرک‌ها و بستر را با تسمه ببنديد.


برانکارد تاشو

نوع سبک وزن برانکارد استاندارد است. اين برانکارد داراى ديرک‌هاى فلزى سبک با دست‌هاى تلسکوپى و يک بستر برزنتى يا پلاستيکى است. برانکاردهاى تاشو در دو نوع مختلف در دسترس است، يکى نوعى که به شکل برانکارد استاندارد تا مى‌شود؛ و ديگرى از وسط تا مى‌شود و بنابراين جاى کمترى مى‌گيرد.