شرايط درخواست‌کننده

۱. تحصيل حضورى در دانشگاه معتبر (حداقل مقطع فوق ديپلم و به صورت نيمه وقت)


۲. دارا بودن اقامت معتبر تحصيلى


۳. مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه


۴. دارا بودن حدنصاب دروس گذرانده شده در صورت اشتغال به تحصيل

مدارک مورد نياز

۱. تکميل فرم مربوط


۲. ارائهٔ يک قطعه عکس از خود، همسر و فرزندان


۳. ارائهٔ گواهى اشتغال به تحصيل


تبصره ۱. دانشجويانى که داراى اقامت غيرتحصيلى هستند در صورت احراز کليهٔ شرايط فوق و ارائهٔ تعهد لازم مبنى بر مراجعت به کشور پس از پايان تحصيلات، مى‌توانند از مهر خروجى استفاده کنند.


تبصره ۲. دانشجويان شاغل به تحصيل در دورهٔ فوق دکترا در صورت تأييد اشتغال به تحصيل توسط دفاتر سرپرستى دانشجويان در نمايندگى جمهورى اسلامى ايران و اخذ موافقت ادارهٔ کل بورس‌ها و دانشجويان خارج، مى‌توانند از تسهيلات غيرارزى که خروجى دانشجويان يکى از آنهاست، بهره‌مند شوند.


تبصره ۳. همسر و فرزندان دانشجويان در صورت واجد شرايط بودن دانشجو، مى‌توانند از تسهيلات غيرارزى که خروجى دانشجويان يکى از آنهاست، بهره‌مند شوند.


تبصره ۴. دورهٔ تحصيلى فعلى مى‌بايست بالاتر از مقطع تحصيلى قبلى باشد


تبصره ۵. مدت اعطاى تسهيلات غيرارزى دانشجويان برحسب نوع سيستم آموزشى کشور محل تحصيل حداکثر دو برابر زمان متعارف مى‌باشد.

محل مراجعه

نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط