مدارک لازم

۱. گواهى تشرف به دين مبين اسلام (اگر مسلمان نباشد)


۲. گواهى عقد شرعى و تصوير آن


۳. گواهى ثبت ازدواج محلى و تصوير آن


۴. شناسنامه زوج و تصوير آن


۵. گواهى ولادت و کارت شناسايى زوجه و تصوير آن


۶. گواهى بهداشتى زوجين


۷. ۸ قطعه عکس زوجه و ۲ قطعه عکس زوج

محل مراجعه

امور کنسولى نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط