شرايط درخواست‌‌کننده

زوج و زوجه مى‌بايست هر دو در حضور دو نفر مرد مسلمان صيغه شده و صيغه‌نامه شرعى داشته باشند.

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى زوجين براى ثبت طلاق


۲. اصل شناسنامه زوجين


۳. گواهى طلاق محلى


۴. اصل صيغه‌نامهٔ شرعى طلاق


۵. حضور زوجين يا وکلاى آنها در زمان واحد


۶. حضور دو نفر شاهد ايرانى


۷. پرداخت هزينهٔ مربوط معادل مبلغ ۲۰۰۰۰ ريال به ارز محل


تبصره: نمايندگى صرفاً به ثبت طلاق پرداخته و به موارد ديگر مربوط به آن وارد نمى‌شود.

محل مراجعه

نمايندگى جمهورى اسلامى ايران