مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست صدابردارى


۲. تکميل فرم مربوط


۳. ارائهٔ اشعار يا متن مصوب


۴. تأييد اثر در کارشناسيِ نوار آزمايشى

محل مراجعه

تهران: خيابان حافظ، تالار وحدت، مرکز سرود و آهنگ‌هاى انقلابى