فلوت سحرآمیز The Magic Flute
کشور تولیدکننده سوئد
آهنگساز(موسیقی متن) -
سال تولید
محصول تلویزیون 2
کارگردان اینگمار برگمان، برمبنای اپرائی کارِ ولفگانگ آمادئوس موتسارت و لیبرتوئی کار شیکاندر.
فیلمنامه‌نویس اینگمار برگمان، برمبنای اپرائی کارِ ولفگانگ آمادئوس موتسارت و لیبرتوئی کار شیکاندر.
فیلمبردار سون نیکویست
هنرپیشگان اولریک کولد، یوزف کوست‌لینگر، بیرگیت نوردین و ایرما اوریلا.
نوع فیلم رنگی، 135 دقیقه.