رعد و برق نوعى تخليه الکتريکى است که در اثر انتقال الکتريسيته ساکن بين دو ابر يا بين ابر و زمين ايجاد مى‌شود. در رعد و برق‌هاى شديد، معمولاً بيشترين تخليه الکتريکى صورت مى‌گيرد.

رعايت نکات ايمنى در داخل ساختمان

۱. وقتى رعد و برق رخ مى‌دهد در منزل بمانيد و بيرون نرويد مگر آنکه لازم باشد.


۲. به‌منظور جلوگيرى از آتش‌سوزى ناشى از صاعقه بر روى ساختمان‌هاى بلند برق‌گير نصب کنيد.


۳. از در و پنجره، بخارى ديواري، شوفاژ و يا ديگر هادى‌هاى الکتريکى دور شويد.


۴. دوشاخه وسايل برقى مانند تلويزيون و راديو را از برق بيرون بکشيد.


۵. خانه، خانواده و اموال خود را در برابر سوانحى مثل رعد و برق بيمه نمائيد.

رعايت نکات ايمنى در خارج ساختمان

۱. اگر در فضاى باز گرفتار توفان و رعد و برق شديد زانو بزنيد، پاهاى خود را نزديک يکديگر قرار دهيد و سر خود را خم کنيد.


۲. در ارتفاعات و مناطق باز قرار نگيريد و از بالاى تپه‌ها و نقاط مرتفع دور شويد.


۳. از تجهيزاتى مانند تراکتور، موتورسيکلت، دوچرخه و ماشين چمن‌زنى استفاده نکنيد و در صورت وقوع رعد و برق از آنها دور شويد زيرا اين وسايل هادى الکتريسيته هستند. هم‌چنين از بيل‌هاى فلزي، بند رخت و غيره استفاده نکنيد.


۴. از حصارهاى فلزي، خطوط تلفن و برق دور شويد.


۵. نزديک‌شدن به درختان و يا قرارگرفتن در زير آنها ممکن است خطر جانبى داشته باشد زيرا به‌علت برخورد برق و حرارت حاصل از آن امکان آتش‌سوزى وجود دارد، لذا از اين کار خوددارى کنيد.


۶. زير ستون‌هاى بتوني، سيم‌هاى برق هوائي، مخازن و شيشه‌ها پناه نگيريد زيرا احتمال فروريختن و افتادن آنها وجود دارد.


۷. در صورتى‌که در اتومبيل هستيد از درختانى که ممکن است روى آن بى‌افتند دور شويد و سپس پارک کنيد. موتور و راديوى ماشين را خاموش کنيد و آنتن آن را پائين بکشيد.


۸. اگر در مزرعه هستيد فوراً حيوانات اهلى و دام‌ها را به پناهگاه‌ ببريد.


۹. به اشياء فلزى از قبيل دوچرخه، نرده‌هاى آهني، قلاب ماهيگيرى و لوازم فلزى خانه دست نزنيد.


۱۰. اگر در حال شناکردن يا در قايق هستيد فوراً از آب بيرون بيائيد.