متولدین دهه اول این ماه افرادی مقاوم، با ثبات، كمی مغرور، با اعتماد به نفس، دارای قدرت اراده صمیمی، خوش برخورد، با محبت و با گذشت، شجاع، پرحرف، اهل بحث و تحقیق، از نظر خانوادگی همسر دوست و خانواده دوست، طالب رفاه خانواده، مشاوری خوب به هنگام تصمیم‎گیری یا گرفتاری، از نظر عاطفی متعادل، مقاوم در مقابل مشكلات و كمبودها، عموماً دارای موفقیت شغلی، اغلب دارای تخصص و ابتكار، دارای استعداد و حافظه‎ای خوب، صادق و درستكار، در دوستی وفادار، در رسیدن به اهداف جدی و كوشا، در امور خانوادگی و زناشوئی موفق و گاه بدشناس، در تعلیم و تربیت فرزندان اغلب موفق، عموماً آماده مبارزه با مشكلات، در امور اجتماعی موفق، مقاوم در مقابل بیماری‌ها، دارای طول عمر، اهل تفكر و اندیشه و سنجش، همسری خوب، اهل معاشرت، شریك و همكار خوب، دوستدار زندگی آرام و بی‌دردسر، دارای ظاهری آرام و درونی ناآرام، پركار، پرانرژی، گاه عجول و دارای عكس‎العمل فوری، دارای نوعی غرور و خودبینی، خوددار مقابل تمیلات نفسانی، دوست طلب، شریكی قابل اعتماد، اغلب شوخ طبع و بذله‎گو، بیشتر متكی به تجربیات شخصی، در امور شغلی و اقتصادی نسبتاً موفق، علاقمند به مشاغل خدماتی، عموماً افرادی خوش‌فكر و مورد احترام، سرگرمی اغلب این افراد مطالعه و مسافرت است.


متولدین دهه دوم این ماه عموماً افرادی خوش‌شانس، خوشبین، خوش‌برخورد، دارای رفتاری متعادل، دارای عمری كم و بیش طولانی، سخاوتمند، صبور و با ثبات، طالب نظم و انضباط، از نظر ظاهری آراسته و خوش پوش، از نظر خانوادگی منطقی و دارای اخلاقی خوب، نسبت به خانواده، دوستان و آشنایان تا حدی متعصب، در انتخاب دوست محتاط، علاقمند به طبیعت و سیر و سفر، شریك، همسر و همكاری خوب، طالب نورآوری و ابتكار، در دوستی پایدار، از نظر جسمی و روحی مقاوم، افرادی قدرشناس دارای استقلال رأی و تعیین كننده خط و مشی زندگی خود، بعضاً درون‌گرا، دارای اعتماد به نفس، دوستدار مشاغل فكری، بعضاً دارای استعداد هنری و ادبی، بعضاً مبتكر و مخترع در مشاغل دستی و صنعتی، افرائی صادق و راستگو، عموماً دست و دلباز و بعضاً خسیس، اغلب به فكر رفاه و آسایش خانواده، دارای سلامت فكر و اخلاق در بین افراد خانواده، عموماً در امور تحصیل و ازدواج، خوش شانس، در اموز شغلی گاه گرفتار شكست شده اما به زودی آن را جبران می‎كنند. در عشق و دوستی و شراكت پایدار، بعضاً در برخورد با مسائل سخت، منفعل شده و ممكن است قهر، طلاق، به هم زدن شراكت، پرخاشگری و رفتار غیر‌منطقی از خود نشان دهند. به طور كلی تا زمانی طولانی شخصیتی پایدار دارند و فقط گاه متغیر می‎گردند.


مشاغل موافق متولدین ماه، سرمایه‎گذاری، شركت‌داری، مشاغل علیم، فنی و تخصصی، امور فلسفی، مدیریت، نظامی‌گری، رهبری و . . . می‎باشند.


متولدین دهه سوم این ماه افرادی خوش برخورد، خوش زبان، اهل معاشرت، عموماً دارای نظم و انضباط، دارای اراده‎ای خوب و اعتماد به نفس، شجاع و بخشنده، اغلب دو شخصیتی، در شخصیت دوم، اغلب تندخو، ستیزه‎جو، عجول، گاه دارای رفتار هیستریكی، در حالت اول افرادی مؤدب و معاشرتی، اهل منطق، دارای افكاری مثبت، علاقمند به امور ادبی و هنری، بعضاً هنرمند، از نظر اقتصادی عموماً موفق، در امور خانوادگی و زناشوئی، پراحساس و با مسئولیت، دارای سلامت حجسمی و روحی، عموماً دارای عمر طولانی، اغلب در مواجهه با مشكلات، شجاع و مقاوم، بعضاً عاطفی و احساساتی، زمكانی شوخ و بذله‎گو و اجتماعی و گاه خموش و منزوی، از نظر شغلی محافظه كار و پنهان كار، از نظر مسكونی، اغلب در حال تغییر و جابه‎جائی، عموماً علاقمند به پول و سرمایه‎داری، بعضاً خسیس، عموماً معاشرتی و طالب بودن در جمع، گاه راغب به تنهائی، عموماً یاور همسر و فرزندان، اغلب خموش پوش و خوش خوراك و طالب تفریحات، بعضاً علاقمند به طبیعت و طالب سیر و سفر، از نظر اجتماعی خوش نام، صمیمی و قابل اعتماد، بعضاً مشاوری خوب برای خانواده، دوستان و همكاران، بعضاً طرفدار تز دروغ مصلح آمیز.


مشاغل ممناسب برای این افراد، فعالیت سیاسی، فعالیت تبلیغی، فعالیت اجتماعی و رفاهی، امور سرمایه‎گذاری، تشكل‏های سیاسی و اجتماعی، شاغل در مراكز رفاهی و عام‎المنفعه و . . .