ـ خانواده: Aloeaceae

ـ نام علمی: Aloe variegate


گیاه آپارتمانی، دارای برگ‌های روزت، گوشتی و سبز پررنگ با نوارهای عرضی سفید رنگ است و تا بلندی ۳۰ سانتی‌متر رشد می‌كند. گاهی گل‌های قرمز رنگ تولید می‌كند.ـ نیازها:

به مكان كاملاً آفتابی و خاك گلدانی لومی و آبیاری مرتب نیاز دارد. در زمستان میزان آبیاری را كم نموده در دوره رشد ۲ یا ۳ بار با كود مایع تغذیه نمایند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در بهار و جدا كردن و كاشت پاجوش در اواخر بهار یا اوایل تابستان امكان‌پذیر است.